Uppläst text och ljudböcker som stöd för skolgången

Då det finns skärmläsare och talsyntesprogram installerat på datorn kan uppläsningsfunktionen användas för att bättre förstå det som finns läst och skrivet.

Talsyntesen stöder även skrivning eftersom eleven kan lyssna till det han eller hon skrivit och upptäcka ofullständiga eller felstavade meningar och felstavade ord.

Vissa internetsidor har en uppläsningsfunktion vilket gör att man kan lyssna på innehållet utan skärmläsare eller talsyntes.

Uppläsning med talsyntesprogram

Miika använder både talsyntes och ordprediktionsprogram

 

Miika är en fjortonårig pojke som går på åttan i en specialklass. Miika har inlärningssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. Miika klarar inte av att arbeta självständigt eftersom han är väldigt osäker och han behöver ständigt stöd för att klara av sina arbetsuppgifter. Miika fick en dator, en talsyntes och ett ordprediktionsprogram som stöd. 

 

Med hjälp av sin dator och sina hjälpmedelsprogram klarar Miika numera av att jobba mer självständigt eftersom han får det stöd han behöver direkt från hjälpmedlen. Miika lärde sig snabbt att använda sina hjälpmedel och till och med Miikas lärare märkte att hennes arbete med Miika blev lättare när Miika fick sina hjälpmedel. När de övriga eleverna skriver sina uppgifter i häftet så skriver Miika på datorn.

 

Miika skriver numera bättre, även utan hjälpmedel, eftersom hans självförtroende blivit bättre men också för att han minns den respons han fått av sina hjälpmedel. Miika minns vilka ord han blivit tvungen att rätta på datorn och på grund av det minns han hur ordet ska stavas, även långt senare.

Exempel på talsyntesprogram

WordRead Plus är ett svenskt talsyntesprogram som innehåller både svenska och engelska talsynteser. Talsyntesen som innehåller flera språk hjälper också eleven i språkundervisning.

Talsyntesen kan ljuda bokstäver, läsa enskilda ord, meningar och långa texter. WordRead Plus fungerar i de flesta skrivprogram som till exempel på Internet, e-post och i Microsoft Word. 

WordRead Plus

Easy Tutor stöder läsandet, skrivandet samt kontrollerar texter. Med programmet kan man lyssna på alla skrivna texter. Den talade texten syns markerat på skärmen. Programmets ordprediktion stöder skrivandet.

Easy Tutor (engelska)

CD-ORD är ett personligt läs- och skrivverktyg med uppläsning med hjälp av en talsyntes, ordprediktion och alternativa förslag på ord. CD-ORD kommer med tre språk i samma paket, svenska, engelska och tyska.

Talsyntesen i programmet läser upp text, ord för ord, med korrekt uttal. Talsyntesen kan även ljuda orden och därefter läsa upp dem som färdiga sammanfogade ord. Ordprediktions funktionen ger kontextbaserade förslag på ord medan man skriver. 

CD-ORD tolkar vanliga stavningsfel och ger alternativa förslag på ord. Programmet består dessutom av omfattande grundordböcker på alla tre språken.

Tillägsinformation från MV-Nordic

Läroböcker som ljudböcker

En elev med lässvårigheter drar nytta av att använda ljudböcker parallellt med vanliga läroböcker. Ljudböckerna kan vara digitala eller i DAISY-format (Digital Accessible Information System, enligt internationell digital standard) och man kan lyssna på dem via datorn eller med en särskild läsapparat. Elevens behov avgör hurdana ljudböcker som används.

Det är lätt att bläddra i en bok i DAISY-formatet och eleven kan jobba självständigt med den. Man kan lyssna på DAISY ljudböcker med en DAISY-spelare eller CD/DVD samt på dator med installerat läsprogram.

DAISY-publiceringsstandard (Finlands DAISY-konsortium)

E-böcker

Det går att läsa e-böcker med speciella läsapparater och via datorn, med smarttelefonen och pekplattor. Man kan bland annat låna E-böcker och läsapparater på biblioteket.

Läsprogram för e-böcker

För datorn: Adobe Digital Editions (engelska)

För iPad och iPhone: Bluefire Reader -lukuohjelma (engelska)

Svenskspråkiga e-böcker hittar du till exempel på:

www.bokus.com

www.bokon.se

www.adlibris.com/se

Finskspråkga e-böcker hittar du bland annat här:

www.elibris.fi

kirja.elisa.fi

www.ellibs.fi

Som sakkunnig speciallärare Mikaela Stens