Var får man kommunikationsträning?

I praktiken ansvarar den offentliga hälso- och sjukvården för planering och uppföljning av kommunikationsträning och hjälpmedelsanskaffning. FPA eller annan försäkringsinrättning kan dock stå för kostnaderna för kommunikationsträning och hjälpmedel beroende på personens ålder och orsaken till kommunikationsträningen.

I allmänhet fastställs behovet av kommunikationsträning och hjälpmedel i en undersökning som görs av en talterapeut.  Talterapeutens utlåtande fogas till habiliteringsplanen för medicinsk rehabilitering.

Ytterligare information om kommunikationsträningens faser

Behöver du kommunikationsrehabilitering eller hjälpmedel?

Ställ frågor om habilitering och habiliteringsplan till hälsocentralens talterapeut.

På Tikoteknätverkets närmaste verksamhetsenhet kan du också ställa frågor om hjälpmedelsanskaffning.

Övriga tjänster som stöder rehabilitering

Kommunikationsfortbildning och handledning

Anpassningsträning

Kamratstöd

Mer om ämnet

Handbok för handikappservice (Institutet för Hälsa och Välfärd)