Bildbank

olika symboler som finns på Papunets bildbank

Bildbanken innehåller över 37 000 bilder: fotografier, ritade bilder, piktogram och ritade tecken. 

Öppna bildbanken

Alla bilder finns också i bildverktyget.

Creative Commons License

Bilderna i Papunets bildbank och bildverktyg är licensierade som ”Erkännande, Icke-kommersiell, DelaLika”. Det betyder att det är förbjudet att använda bilderna i kommersiellt syfte. Bilderna får användas och spridas i icke-kommersiellt syfte och den ursprungliga bildkällan ska uppges. Bilderna kan också redigeras.

Den ursprungliga källan är Papunets bildbank, www.papunet.net och dessutom ska bildens upphovsman nämnas. Upphovsmannens namn finns i bildverktyget, i varje bilds tilläggsuppgifter. Så här uppger man bildens källa och upphovsman.

Källa: Papunets bildbank, www.papunet.net, Päivi Honkonen.

Mera information om licensen och de lagtekniska definitionerna hittar du på licensens officiella webbplats.

Du kommer väl också ihåg upphovsrätten när det gäller bilder du laddar ner från nätet, dem får man inte publicera eller sprida utan tillstånd.

Bilder

Fotografier: Papunets bildbank
Ritade bilder: Papunets bildbank
Ritade tecken: Papunets bildbank
ARASAAC-bilder: ARASAAC
Mulberry-bilder: Mulberry Symbols
Sclera-pictogram: Sclera Symbols
Toisto-bilder: Suomen kieli sanoo tervetuloa
KUVAKO-bilder: KUVAKO-projekt, med stöd av Inrikesministeriet

Saknar du bilder i bildbanken?

Om bildbanken saknar bilder som du behöver kan du föreslå nya bilder här.

Om du har egna tecknade bilder eller fotografier (inget kommatecken) som du vill skänka till Papunets bildbank, kontakta oss via e-post: papunet[at]kvl[dot]fi