Bildverktyg

Bildverktyg

Med Papunets bildverktyg kan du skapa och skriva ut eget bildmaterial för olika behov. Verktyget fungerar både på datorer och på pekplattor.

Öppna bildverktyget

I bildverktyget ingår över 38 000 bilder: fotografier, ritade bilder, piktogram och ritade tecken. Du kan också använda dina egna bilder.

Det är enkelt att välja bilder från Papunets bildbank och att föra över bilderna till ett färdigt rutbotten. Du kan skapa sekvenser av bilder och motiv som lämpar sig för sånger, ramsor, spel och lekar med mera. Du kan också illustrera berättelser och instruktioner med fotografier om du vill. Bildverktyget kan också användas till att skapa kommunikationsmappar.

Så här använder du bildverktyget

Creative Commons License

Bilderna i Papunets bildbank och bildverktyg är licensierade som ”Erkännande, Icke-kommersiell, DelaLika”. Det betyder att det är förbjudet att använda bilderna i kommersiellt syfte. Bilderna får användas och spridas i icke-kommersiellt syfte och den ursprungliga bildkällan ska uppges. Bilderna kan också redigeras.

Den ursprungliga källan är Papunets bildbank, www.papunet.net och dessutom ska bildens upphovsman nämnas. Upphovsmannens namn finns i bildverktyget, i varje bilds tilläggsuppgifter. Så här uppger man bildens källa och upphovsman.

Källa: Papunets bildbank, www.papunet.net, Päivi Honkonen.

Mera information om licensen och de lagtekniska definitionerna hittar du på licensens officiella webbplats.

Du kommer väl också ihåg upphovsrätten när det gäller bilder du laddar ner från nätet, dem får man inte publicera eller sprida utan tillstånd.

Bilder

Fotografier: Papunets bildbank
Ritade bilder: Papunets bildbank
Ritade tecken: Papunets bildbank
ARASAAC-bilder: ARASAAC
Mulberry-bilder: Mulberry Symbols
Sclera-pictogram: Sclera Symbols
Toisto-bilder: Suomen kieli sanoo tervetuloa
KUVAKO-bilder: KUVAKO-projekt, med stöd av Inrikesministeriet