Coronavirus

coronaviruset

På denna sida finns bildstöd med information om coronaviruset samt anvisningar för att förebygga smitta. Vi uppdaterar sidan med mera bildstöd, när situationen förändras och när vi tillverkar nya material.

Materialen är gjorda i Papunets bildverktyg eller i PowerPoint, vilket gör att man kan redigera och komplettera dem enligt egna behov.

Information om coronaviruset

Källa: planerare Maija Ylätupa, Papunet
Materialet med ritade tecken: Virpi Yiannakou, Tikoteket på Kehistysvammaliitto och Annika Nyman, Folkhälsan/AKK
Översättning till svenska: sakkunnig Annika Nyman, Folkhälsan/AKK
Översättning till isländska: talterapeut Ester Sighvatsdóttir, Landspítali, Island

Bildstöd om coronatest

Bliss-ord om pandemin

Källa: Blissymbolics Communication International

Samtalskarta med bildstöd

Materialet är tillverkat av sakkunnig i AKK Virpi Yiannakou, Tikoteket på Kehitysvammaliitto (på finska)
Översättning till svenska: sakkunnig i AKK Annika Nyman, Folkhälsan/AKK

Bildstöd om hemundervisning

Källa: rehabiliteringshandledare Jaana Tyni från Kolpene stöd- och resurscenter
Översättning till svenska: sakkunnig i AKK Annika Nyman, Folkhälsan/AKK

Nyheter med symbolstöd

Nyheter med symbolstöd passar dem som upplever att bilder och symboler gör texten lättare att förstå.

Färdiga material på andra nätsidor

Mer bildstöd om COVID-19-viruset (DART – kommunikations- och dataresurscenter i Sverige)

Symbolbrukets sidor om coronaviruset (Symbolbruket i Sverige)

Tilläggsinformation