Datasäkerhet och integritetsskydd

Ett kommunikationspass är alltid personligt och innehåller personuppgifter. Passets ägare bestämmer vem som har tillgång till passet. Därför är det viktigt att passet förvaras på ett säkert sätt så att utomstående inte har tillgång till det och så att personuppgifterna inte kan missbrukas. 

Planera och tillverka alltid passet tillsammans med behovsägaren eller med någon som hen känner bra. På så sätt är informationen som finns i passet precis den som behovsägaren själv vill dela med sig av och godkänner.

Ett kommunikationspass bör endast innehålla specifik information om passets ägare, hens kommunikation samt behov av stöd i olika situationer. Om du nämner andra personer vid namn, eller lägger med fotografier eller videoklipp på andra personer, behöver du först fråga lov av personerna i fråga. På så sätt försäkrar du dig om att passet oavsiktligt inte skadar tredje parts integritetsskydd. 

När du tillverkar och delar ett kommunikationspass är det viktigt att använda appar, mjukvara eller webbaserade verktyg vars datasäkerhet du kan lita på. Bekanta dig med verktygens dataskyddsbeskrivningar samt hur du vid behov permanent kan radera all information du lagt till.  

Kom ihåg att kommunikationspasset alltid är personligt. Kom överens med passets ägare eller med anhörig som företräder personen i fråga, i vilken form och vem som får lov att bekanta sig med passets innehåll, ifall passets ägare inte själv kan göra det. Kom även överens om hur ni ska förvara passet på ett säkert sätt.

Kom ihåg att det är personen som har tillverkat passet och fått ta del av informationen även är ansvarig för att passet hanteras på rätt sätt.