Digitala kommunikationspass

Personer som huvudsakligen kommunicerar med gester och kroppsspråk har särskilt stor nytta av ett pass i digital form, eftersom det kan vara svårt att beskriva den typen av samspel och kommunikation med enbart ord.

Då kommunikationspasset görs i digital form kan personen i fråga beskriva sig själv mångsidigt med hjälp av video- och ljudklipp, utöver skriven text, bilder och fotografier.

På denna sida finns en redigerbar mall för ett digitalt kommunikationspass samt tips på hur du kan göra det. På sidan finns också information om en app för kommunikationspass.

Kommunikationspass i PowerPoint

en sida av ett digitalt kommunikationspass med video 

PowerPoint är ett bra program för tillverkning av digitala kommunikationspass. Det färdiga passet kan användas på vilken enhet som helst, där PowerPoint finns installerat.  

Till iPad och iPhone kan appen Keynote laddas ner, och den fungerar på samma sätt som PowerPoint.

Filer som är gjorda i Keynote kan delas och öppnas i PowerPoint. Videoklipp som finns i den delade filen följer då med.

Så här gör du ett kommunikationspass i PowerPoint

Du kan editera den färdiga digipass-mallen, lägga till eller ta bort rubriker och dior enligt behov. Lägg till foton, ljud- eller videoklipp som beskriver kommunikationen och samspelet.

Du kan lägga till YouTube-klipp i digipass-mallen. Du kan även lägga med textlänkar till video- eller ljudklippen.

En sida av ett kommunikationspass med information om passägaren..

Skriv ut digipassets andra sida (dia 2) och lägg till info om digipasset under ”Mer information om mig”.

Så här sparar, förvarar och delar du kommunikationspasset

Det färdiga digipasset kan sparas och delas i form av diapresentation (.pps eller .ppsx). Det förhindrar att i misstag komma åt redigeringsläget när passet används.

Det är enkelt att dela passet till andra enheter genom e-post eller genom en molntjänst. Man kan dela passet genom funktionen Exportera i PowerPoint.

Digipasset kan användas på telefoner och pekplattor där PowerPoint finns installerat.

Passets diapresentation kan omvandlas till ett mp4-videoklipp. Då kan passet visas som en video på exempelvis telefonen eller pekplattan. Man kan omvandla presentationen till en video-fil genom funktionen Exportera i PowerPoint.

Läs mera om datasäkerhet och integritetsskydd.

RättVisat app för kommunikationspass

RättVisat app för ett digitalt kommunikationspass

RättVisat är en lättanvänd app för kommunikationspass på svenska. Den kan laddas ner till enheter med både iOS- och Android-operativsystem i Sverige.

Det finns två versioner av appen:

  • gratis RättVisat 1.0
  • kostnadsbelagd RättVisat 2.0.

I RättVisat-passet finns nio kategorier och till dem kan man lägga text, ljud, foton och videoklipp. Det är enkelt att redigera och ta bort innehåll i appen.

Det är även enkelt att visa upp passet, eftersom passet laddas ner till telefon eller pekplatta.

Tilläggsinformation

RättVisat-presentationsvideo (YouTube)

RättVisat (Brackediakoni)

Källor

Planering och förverkligande: Katja Burakoff, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Översättning till svenska: Annika Nyman, Folkhälsan