Editerbara sidor för mappstorlek A4

Varje ämnesområde har sin egen färg. Skriv ut sidorna på färgade papper eller välj bakgrundsfärg för texten.

Sidorna inom de olika ämnesområdena kan kombineras enligt brukarens behov. Varje ämnesområde har sin egen färg, eftersom man uppmanas skriva ut dem på olikfärgade papper.

Sidorna kan också skrivas ut på vitt papper. Då ska man särskilja ämnesområdena genom att ändra textens bakgrundsfärg i bildverktyget.

Innehåll

Hälsningar

Människor

Hurdan

Att göra

Hem

Mat

Kläder

Platser

Natur

Tid