Förverkliga HYP-perioden i praktiken

På de här sidorna berättas,

 • hur du förverkligar HYP-stunder och
 • hur du utvärderar HYP-periodens effekt.

Hur förverkligar du de dagliga HYP-stunderna?

Uppmärksam samvaro förverkligas, när du koncentrerar dig på att vara tillsammans med din samspelspartner och flyttar allting annat åt sidan.

 • Var 10 minuter med henne och koncentrera dig för 100% på henne. Samspelet har inga andra mål än en trevlig samvaro.
 • Prova på olika saker med din partner och se hur hon svarar (reagerar). Svarar hon snabbt, långsamt, nekande, jakande, intresserat eller drar hon sig undan.
 • Ibland svarar (reagerar) människor bäst på sådant som de själva gör. Observera, vad hon gör, om du ljudar eller rör på dig på samma sätt som hon.
 • Observera hurdant samspel ni har. Är det långsamt, snabbt, ljudligt, mjukt, enkelt, upprepande…?
 • Och framförallt, observera om, samspelet är meningsfullt för henne.
 • Anteckna i uppföljningsblanketten, vad som hände under HYP-stunden.
 • Du kan också filma HYP-stunder, ifall ni kommit överens om det. Videon hjälper dig att gestalta lyckade samspelsstunder och samspelets utveckling.
 • Vid HYP-periodens slut.

Hur utvärdera HYP-periodens inverkan?

Förverkligandet och effekten av uppmärksam samvaro utvärderas med jämna mellanrum inom arbetsgemenskapen. Utvärderingen sker under ett sammanfattningsmöte efter varje HYP-period. Det är bra att reservera 45 minuter för mötet.

På HYP-periodens sammanfattningsmöte deltar initiativtagaren samt delaktiga arbetstagare och enhetens förmän. Innan sammanfattningsmötet fyller en av arbetstagarna i sammanfattningsblanketten, i vilken hon plockar de centrala tankarna som finns antecknade i uppföljningsblanketterna.

Samtalet förs med hjälp av Frågor vid HYP-periodens slut -blanketten. På mötet funderar man på,

 • hur har HYP-perioden känts?
 • vilken betydelse har det haft på samspelet och
 • hur ska verksamheten fortsätta?

Arbetstagarna kan också bjuda in utomstående arbetstagare till sammanfattningsmötet så som talterapeut, psykolog, ergoterapeut eller OIVA-handledare.

Källor

Text: specialsakkunnig Kaisa Martikainen / Tikoteket på Kehitysvammaliitto (på finska)

HYP-bilderna: Kirsi Alastalo

Hanging Out Program - HOP (Sheridanforster.org.au)

Sheridan Forster: HOP - Hanging Out Program. Interaction for People at risk of Isolation (2008)