Kommunikationskartor

Bildtavlor till social- och hälsovården

Bildtavlor öppnas i bildverktyget där du kan lägga till bilder och texter enligt användarens behov.

Se också Textbaserat samtalsstöd till sjukhus.

symbol för läkareHos läkare

läkare / patient

symbol för sjukhus

På sjukhus

personal / patient

symbol för ergoterapi Ergoterapi

terapeut  / patient  

symbol för ergoterapiErgoterapi för barn

terapeut och barn

symbol för FPA och socialbyrånHos FPA/socialbyrån

personal / klient

Källa: Tikoteket på Kehitysvammaliitto (på finska)

Andra bildstöd och samtalskartor

Följande material har tillverkat av Folkhälsans sakkunniga i AKK.

Bildstöd om att använda pekplatta, dator eller smarttelefon.
9 bilder
15 bilder
30 bilder

KänslosnAKK

Hur känslorna känns, var i kroppen de känns och hur de skulle låta om de var ett ljud? Metoder för att lugna ner sig.

 

Källa: Folkhälsan/AKK

Andra material

Vårt land

Sångtext med bildstöd

Bildstöd på ukrainska och svenska

Kommentarer

Kläder

Hälsa och sjukdom

Elev

Lärare

Läroämnen

Undersvisningsredskap

Rum

Källa: Weronika Firlejczyk, Anna Krzyszczuk (Google Drive)

Bilder: Sergio Palao / ARASAAC (Aragonese Center of Augmentative and Alternative Communication)

CC (BY-NC-SA) (Creative Commons)

Färdiga material på andra nätsidor

Bildstöd.se

Bildstöd i föreningsverksamhet samt manual om Papunet (DHB.se)

AKK material (Folkhälsan/AKK)

Språklekar (Folkhälsan/AKK)

KomHIT

Bilder och bildverktyg

Papunets bildbank

Papunets bildverktyg

Bildstöd.se

Information om avgiftsfria bildbanker och verktyg

Information om kommersiella bildbanksprogram