Kommunikationskartor

Bildtavlor till social- och hälsovården

Bildtavlor öppnas i bildverktyget där du kan lägga till bilder och texter enligt användarens behov.

Se också Textbaserat samtalsstöd till sjukhus.

symbol för läkareHos läkare

läkare / patient

symbol för sjukhus

På sjukhus

personal / patient

symbol för ergoterapi Ergoterapi

terapeut  / patient  

symbol för ergoterapiErgoterapi för barn

terapeut och barn

symbol för FPA och socialbyrånHos FPA/socialbyrån

personal / klient

Andra bildtavlor och samtalskartor

Vårt land

Sångtext med bildstöd

 

Källa: Folkhälsan

Färdiga material på andra nätsidor

Bildstöd.se

AKK material (Folkhälsan)

Språklekar (Folkhälsan)

KomHIT

Bilder och bildverktyg

Papunets bildbank

Papunets bildverktyg

Bildstöd.se

Information om avgiftsfria bildbanker och verktyg

Information om kommersiella bildbanksprogram