Kommunikationsmapp för barn

Kommunikationsmapp för barn är utvecklad för att berätta med hjälp av nyckelord.

Talterapeut Anne Palmroth har planerat och gjort en editerbar kommunikationsmapp för barn med hjälp av Papunets bildverktyg. Mappen kan vara ett första stöd för att introducera bildstöd i vardagssituationer.

Man kan använda sidorna i mappen på olika sätt: som separata sidor eller bygga ihop dem till olika helheter, som kommunikationstavla eller som kommunikationsmapp. Mappen kan ändras om och fyllas på med uttryck och bilder som användaren själv behöver, anefter.

Orden i mappen är grupperade i nio olika ämnesområden. Innehållet i mappen är gjort så att sidorna kan tas med till situationer när de behövs, t.ex. badrumssidorna kan tas med till badrummet och matsidorna kan man ha med i köket. Dessutom finns det en sida med ord som behövs när man ska utbyta hälsningar. Den sätter man i en plastficka på själva mappen.

Sidorna inom de olika ämnesområdena kan kombineras enligt brukarens behov. Varje ämnesområde har sin egen färg, eftersom man uppmanas skriva ut dem på olikfärgade papper. Sidorna kan vid behov också skrivas ut på vitt papper. Då kan man särskilja ämnesområdena från varandra genom att ändra textens bakgrundsfärg i bildverktyget.

A5 som mappstorlek

För A5-storlek ska man vika pappren dubbelt, och mappen används med kortsidan mot brukaren.

A4 som mappstorlek

A4-mappens papper sätts in som vanligt, stående.