Kommunikationsmapp för vuxna

Papunets mapp för vuxna är utvecklad för att berätta med hjälp av nyckelord.

Mappen kan vara ett första stöd för att introducera bildstöd i vardagssituationer. Du kan editera mappens innehåll med hjälp av Papunets bildverktyg.  

Innan du skriver ut sidorna kan du editera bildtexterna och lägga till bilder enligt användarens behov. Se instruktioner för editering.

Mappens sidor är grupperade enligt ämne och öppnas genom linkarna:

1. Kommentarer

2. Människor

3. Att göra

4. Hälsa

5. Kropp

6. Hygien

7. Tid          

8. Beskrivande adjektiv

9. Fordon

10. Platser

11. Mat och dricka

12. Saker 

13. Kläder 

14. Bokstäver och siffor

Flikar

Sidorna skrivs ut vågräta i storleken A4. Vik sidorna och placera dessa i A5-storleks platsfickor. Bygg upp mappen genom att placera platsfickorna ämnesvis i en mapp.

Kommunikationsmappen för vuxna har planerats av Tikoteket på Kehitysvammaliitto (på finska) och vuxenmappens arbetsgrupp.