Påbörja HYP-verksamhet i arbetsgemenskapen

På denna sida presenteras möten och material, med vars hjälp en arbetsgemenskap kan sätta sig in i HYP-verksamhetsmodellen samt påbörja HYP-perioder. Verksamhetens initiativtagare kan vara vem som helst av arbetstagarna.

Presentationsmöte

På mötet bekantar sig arbetstagarna med HYP-verksamhetsmodellen. Därtill funderar de på om det finns personer i gemenskapen som behöver hjälp i samspel, med vilka det skulle vara bra att ta HYP-perioden i bruk. Det är bra att reservera 45 minuters tid till mötet.

Mötets innehåll

 •  HYP-verksamhetsmodellens förverkligande och presentation av utvärderingssätt. HYP-handledning
 • Samtal om HYP-modellen
  • Hurdana tankar väcker HYP-modellen?
  • Finns det personer i gemenskapen med vilka de skulle vara bra att påbörja HYP-perioden? Vem är i kontakt med brukarens närstående och berättar om den planerade HYP-perioden.
  • Hur följer vi upp förverkligandet av HYP-stunder? Använder vi videoinspelningar utöver HYP-uppföljningsblanketter. Vem ber om tillåtelse för inspelning?
 • Beslut om mötets tidpunkt

Inledande möte

Mötet hålls en vecka efter presentationsmötet. HYP-modellens initiativtagare upprepar HYP-modellens bakgrundstanke samt diskuterar med deltagarna om vilka tankar modellen har väckt. Det är bra att reservera 45 minuters tid till mötet.

Mötets innehåll

 • Repetition av HYP idén och diskussion om saker som man möjligtvis undrar över sedan det senaste mötet. Tilläggsmaterial för mötet.
 • Idéer om hur saker ska förverkligas.
  • Hurdana saker kunde man göra under HYP-stunderna? Praktiska exempel?
 • Överenskommelse om HYP-periodens mål. Se ”Frågor innan HYP-perioden inleds”. Tilläggsmaterial för hur mötet inleds.
  • Vilken nytta kan vår gemenskap ha av HYP?
  • På vilken grund väljer vi en partner som förverkligar HYP-stunden?
  • Vilken nytta hoppas vi att hon har av den här perioden?
 • Saker att komma överens om gällande praktiskt förverkligande.
  • Alla antecknar i uppföljningsblanketten efter HYP-stunden.
  • En av arbetstagarna gör ett sammandrag på sammanfattningsblanketten i slutet av HYP-perioden. Vem?
  • En av arbetstagarna gör upp en tidtabell i gemenskapens kalender, arbetslista eller dyl. Vem?
  • Hur försäkrar man sig om att HYP-stunder inte störs eller avbryts?
  • När ordnar man ett sammanfattningsmöte?

Källor

Text: specialsakkunnig Kaisa Martikainen / Tikoteket på Kehitysvammaliitto (på finska)

HYP-bilder: Kirsi Alastalo

Hanging Out Program - HOP (Sheridanforster.org.au)

Sheridan Forster: HOP - Hanging Out Program. Interaction for People at risk of Isolation (2008)