Pärm för uträttande av ärenden

Bilder som berör butiksbesök.

I vyn syns en sida ur kommunikationspärmen med bilder för uträttande av ärenden. Sidan innehåller bilder som berör butiksbesök. 

I pärmen finns en bild- och ordlista för situationer utanför hemmet. Den innefattar exempelvis bilder och ord som behövs för att uträtta ärenden. Du kan redigera bild- och ordlistan i Powerpoint eller skriva ut den färdiga pdf-filen och sammanställa en pärm.  

Med hjälp av pärmen kommunicerar man med så kallade nyckelord. Genom att peka på centrala bilder som motsvarar nyckelorden framför man sitt budskap.

Redigering av pärmen 

Spara Powerpointfilen på din egen enhet och öppna den för redigering med Powerpointprogrammet. Byt och lägg till bilder genom att hämta dem från dina egna bildfiler. 

Spara bilderna som du hämtat från bildbanken först i dina egna filer eller hämta dem från bildverktyget med hjälp av skärmklippverktyget.
Se anvisningar om användning av skärmklippverktyget här. (på finska)

Om redigeringen misslyckas kan du försöka ladda ner filen till din enhet via en annan webbläsare. 

Sammanställning av pärmen 

Materialet är enklast att använda om man sammanställer det i en pärm i A4-format 

 

Källor  

Planering och genomförande av pärmen: Kaisa Laine och Virpi Yiannakou / Tikoteket på Kehitysvammaliitto (på finska)

Översättning av pärmen till svenska: Lena Lindblom & Carolina Ylimäki / Åbo Akademi 

Planering av innehållet: Heli Honko-Pekkarinen, Sanna Vallius-Kauhaniemi, Sari Vahersalmi och Leea Ranta, tolkar till personer med språksvårigheter. Kati Malvila, Kirsi Harinen och Kirsi Viilo, talterapeuter. 

Bilder: Papunets bildbank, Elina Vanninen och Sergio Palao / ARASAAC