Så här använder du bildverktyget

Med Papunets bildverktyg kan du göra flersidiga bild- och teckenmaterial. Materialet kan skrivas ut. Bildverktyget innehåller över 37 000 bilder och färdiga rutfält, dit bilderna enkelt kan placeras. Du kan också överföra bilder ur dina egna bildfiler till bildverktyget. Verktyget fungerar både på datorer och på pekplattor.

Bildverktyget kan användas både med och utan inloggning.

Som inloggad kan du spara material som du gjort i mappen Eget material. Du kan därefter nå och redigera materialet på alla enheter med internetuppkoppling.

Bilderna i Papunets bildbank och bildverktyg är licensierade som ”Erkännande, Icke-kommersiell, DelaLika”. Det betyder att det är förbjudet att använda eller dela bilderna i kommersiellt syfte. Mera information om upphovsrätt. 

1. Inloggning

Du loggar in med ett användarnamn. Användarnamnet får du genom att registrera dig som användare av bildverktyget. Om du redan har ett användarnamn, till Papunets andra verktyg Papuri (på finska), kan du logga in på bildverktyget med det.

Som inloggad i bildverktyget hittar du rutan Eget material i bildverktygets meny. Då du trycker på Eget material öppnas en sida. På denna sida kan du spara material i bildverktyget. Det sparade materialet når du i fortsättningen även på andra enheter.

2. Sökfunktioner för bilder

Med funktionen Sök bilder kan du med hjälp av sökord eller genom att bläddra i bildkategorierna söka bilder. I sökresultaten visar verktyget alla bilder. I rullgardinsmenyn kan du enkelt utesluta vissa typer av bilder.

Funktionen Hämta egna bilder ger dig möjlighet att överföra egna bildfiler från din dator. Du kan också ta bilder med pekplattans kamera och överföra dem till bildverktyget. Bildverktyget kräver att bilderna ska ha formatet JPG, GIF eller PNG.

Under fliken Senast använda hittar du de bilder som du använt senast. Som inloggad sparas dina egna hämtade bildfiler och de bilder du senast använt i bildverktyget. Bilderna finns därefter tillgängliga för dig även vid följande inloggning. Om du inte är inloggad i bildverktyget finns bilderna kvar under fliken Senast använda ända tills du stänger webbläsaren.

3. Flytta bilder till modellsidans rutfält och i rutfältet

Du kan välja och flytta bilder till modellsidans rutfält genom att klicka på eller dra dem till vald ruta med musen eller fingret. Om du flyttar bilder genom att klicka på dem, välj först den ruta du vill flytta den valda bilden till. Du väljer rutan genom att klicka på den. Rutan är gul då den är aktiverad. Då rutan är aktiverad, klicka på vald bild så flyttas den till rutan. I verktyget är vanligen en ruta automatiskt aktiverad.

Du kan flytta bilder inom rutfältet genom att dra med musen eller fingret, eller klicka på pilarna (bakåt/framåt). Pilarna framträder då du placerar muspekaren på bilden.

Förutom pilarna syns också ett kryss (x) på bilden. Genom att klicka på krysset kan du radera bilden. Då du klickar en gång på krysset blir rutan tom. Klicka en gång till på krysset om du också vill radera den tomma rutan.

De kan vara bra att lämna tomma rutor i rutfältet, eller tomma sidor, för senare redigering.

4. Redigering av bildtexter

I rutans textfält syns bildens namn automatiskt. Vid behov kan du radera texten eller skriva en ny text i fältet.

Du kan skriva bildnamnet på en eller flera rader. Varje ny rad gör att bilden förminskas. Du kan också fylla hela rutan med text.

Texten är automatiskt centrerad. I inställningar kan du också välja att texten börjar i vänstra sidan av rutan. 

5. Att lägga till en sida

Du kan lägga till sidor genom att klicka på plustecknet (+) ovanför rutfältet. En ny sida har samma inställningar som den föregående. Inställningarna kan inte ändras för enskilda sidor.

När du har lagt till en ny sida kan du navigera mellan sidorna med hjälp av pilarna ovanför rutfältet. I Inställningar har du möjlighet att välja att infoga en pärmsida till ditt material. På pärmsidan finns plats för en stor bild och en rubrik.

6. Inställningar för modellsidan

I inställningar kan du ändra sidans läge, det vill säga om du vill att sidan ska vara lodrät eller vågrät. Du kan också ändra inställningar för rutfältet och för texten.

Standardinställningen är en lodrät sida med 6 rutor. Rutfältets konturlinjer är synliga och texten är placerad ovanför bilden. I standardinställningen är bilderna inte inramade. 

Det är lätt att ändra inställningarna när som helst. Samma inställningar gäller för alla sidor.

Som textstorlek kan du välja liten, normal eller stor. Du kan också ändra textens färg och textfältets bakgrundsfärg.

Du kan också förse ditt arbete med en pärmsida. I standardinställningen finns ingen pärmsida.

7. Att spara och dela material

Du kan spara material som du gjort på den egna datorn eller i bildverktyget. Ett material som sparats kan delas som fil eller länk.

Du kan spara materialet som en Rtf-fil eller Pdf-fil på din egen dator. En Rtf-fil kan du redigera till exempel i textbehandlingsprogrammet Microsoft Word. En Pdf-fil lämpar sig bäst för att läsas och skrivas ut. Pdf-filer kan öppnas på nästan alla enheter.

Ett sparat material i bildverktyget möjliggör senare redigering i bildverktyget. Du kan välja mellan två olika alternativ att spara beroende på om du använder verktyget som inloggad eller gäst.

Du kan skapa en länk till materialet och kopiera länken för eget bruk eller för att dela med andra. Länken öppnar materialet i den form det var då det sparades.

Som inloggad kan du spara ditt material direkt i bildverktyget. Då sparas ditt material på sidan Eget material.

8. Redigering av ett sparat material

I bildverktyget kan du redigera material som du har en länk till, eller som du har sparat i Eget material.

De redigeringar som du gör sparas inte automatiskt. Allt redigerat material måste sparas på nytt i bildverktyget.

9. Utskrift

Skriv ut materialet med kommandot Skriv ut i bildverktyget.

Om bildens bakgrund blir svart vid utskrift beror det på ett fel i datorns utskriftsprogam. Felet berör endast bilder med genomskinlig bakgrund. Då lönar det sig att först spara materialet som en pdf-fil på datorn och sen skriva ut pdf-filen via Adobe Acrobat -programmet.

10. Nytt material

Du kan påbörja ett nytt material genom att klicka på Nytt i bildverktyget. Kommandot tömmer en öppen sida. Du ges möjlighet att spara ofärdigt material innan sidan töms.