Så här editerar du vuxenmappen

Mappens sidor är grupperade ämnesvis. När man väljer linken under ämnet, öppnas sida automatiskt i bildverktyget.

Med bildverktyget kan man lägga till egna fotografier samt byta ut befintliga bilder. Följ instruktionerna när du byter eller sätter till bilder. Börja med att klicka på rutan till bilden du vill ändra eller byta. Klicka sedan på verktyget eller på fotografiet du laddat ner. Bildverktyget ersätter nu automatiskt den befintliga bilden med den bild du valt.

Namnge alltid fotografier som du laddat ner. Bildverktyget namnger endast bilder tillhörande programmet. När du är nöjd men ändringarna, spara dessa enligt instruktionerna. Du kan spara ändringarna på egen dator eller på Papunets server.

Om du i efterhand önskar göra fortsatta ändringar förenklas detta om du sparat den tidigare versionen på servern. Ta även vara på koden du kan se i rutan när du sparar ändringarna. Koden förenklar öppningen av sparade versioner.   

Observera, när du editerar mappen, att modellens ark är vågräta. På grund av detta kan programmet inte gestalta att arket består av två sidor. Detta gör att programmet tidvis förflyttar sig längs arkets långsida istället för sid vis som mappen är uppbyggd. 

Kontrollera sidans inställningar innan du sparar ändringarna om du ändrat storleken på bilderna.

Mappens uppbyggnad

Sidorna skrivs ut vågräta i storleken A4. Vik sidorna och placera dessa i A5-storleks platsfickor.

Bygg upp mappen genom att placera platsfickorna ämnesvis i en mapp. De små ämnesvisa märkena fästs på plastfickorna så att när man väljer märke och därefter svänger till följande sida, är man vid den första sidan ansluten till det valda ämnet/märket.

Från arket med de ämnesvist uppdelade märkena limmar man samman två likadana märken så att man hittar ämnet oberoende om man bläddrar framåt eller bakåt i mappen.

Det rekommenderas att man fäster märkena med självhäftande bokplast i mappen så att öppningen på plastfickorna hålls öppna. Om man framöver önskar byta ut sidan i mappen förenklas detta om öppningen på plastfickan inte är sluten med bokplast.