Jag lärde mig kommunikation och sociala färdigheter

Jag är en 45-årig högfungerande autist med språksvårigheter. Liksom många andra i min ålder fick jag diagnosen först i vuxen ålder när jag var trettio år gammal. Före diagnosen hade jag i hela mitt liv känt mig på något sätt utanför och annorlunda. Då jag sedan efter universitetsstudierna drog mig undan och undvek andra var det dags att söka professionell hjälp.

Då jag fick diagnosen började en tioårig period av habilitering. Jag lärde mig kommunikation, sociala färdigheter, hantering av mitt eget agerande och arbetsfärdigheter. Jag fick också lära mig vad autism är och hur det fungerar .  Först studerade jag vid Keskuspuiston ammattiopisto och senare vid Autismisäätiö. Numera kan jag fungera som frilansöversättare (jag översätter terapilitteratur i anslutning till autism) och skriver artiklar om autism.

Jag tycker att de mänskliga rättigheterna innebär att man blir delaktig i en gemensam kultur och att man som annorlunda smälter in som en del i samhället. Med andra ord, att människan hittar sin egen plats i världen, såväl i socialt avseende som i fråga om arbetsuppgifter.

Alla förstår säkert av sina egna erfarenheter att det är lättare att ha att göra med likartade människor än med dem som är mycket annorlunda än en själv. Med dem som är likartade har man en gemensam verksamhetskultur och ett gemensamt sammanhang. Man känner empati gentemot den andra och på motsvarande sätt blir man empatiskt bemött.

Då det gäller dem som är annorlunda är situationen svårare. Det finns ingen gemensam verksamhetskultur eller gemensamma sammanhang som är självklara. Då upplevs heller ingen empati, utan man blir till exempel lätt arg på den som är annorlunda eller den som är annorlunda känner till exempel frustration, då hen inte blir förstådd.

Jag tycker att genom att ta in det som är annorlunda i samhället och att på så sätt skapa delaktighet genomgås en process som liknar ett brobygge. Själv tycker jag att processen kan delas in i tre delar:

1. jämförelse/jämförande

2. förståelse och empati samt

3. skapande av en gemensam verksamhetskultur och gemensamt sammanhang.

1. Jämförelse/jämförande

Symphony orchestra

Symphony orchestra - Visual Dictionary - Copyright © 2005-2011 - All rights reserved.

Samhället kan jämföras med en symfoniorkester, där alla har en liknande verksamhetskultur och ett liknande språksystem/kod (såsom musik). Av olikheter byggs en helhet. Positiv olikhet är som att spela på olika instrument. Positiv likhet är som att spela samma stycke tillsammans.

Violin

Violin - Visual Dictionary - Copyright © 2005-2011 - All rights reserved.

Ett exempel på extrem social olikhet är en autistisk person. I stället för att spela som en del av en orkester kan en autistisk person helt konkret till exempel vara rädd för ljudet av violinen eller njuta enormt av det. Personen kan knacka på violinen och knäppa på strängarna, plocka violinen i delar, spela bara för sig själv eller vara en belastning för omgivningen genom att ständigt spela för alla.

En autistisk person kan alltså agera mycket dysfunktionellt som samhällsmedlem. Detta leder lätt till utanförskap och marginalisering, ett dysfunktionellt liv och en dysfunktionell kommunikation. En autistisk persons värld kan vara lik den som nämns nedan: sociala situationer är en kakofoni och personen vill antingen vara tillsammans, men avsides, under tystnad eller utföra någon strukturerad verksamhet.

Autistille sosiaalisten tilanteiden monet äänet ja hälinä saattavat tuntua sekavilta ja autisti haluaa mieluummin esimerkiksi käydä kävelyllä yhdessä hiljaisesti tai tehdä jotain strukturoitua toimintaa kuten pelata peliä kahden. Kuva: Pia Hämäläinen.

För en autistisk person kan ljud och stök i sociala situationer kännas rörigt. Därför vill hen kanske hellre ta en promenad tillsammans under tystnad eller utföra någon strukturerad verksamhet såsom att spela ett spel på tu man hand. Bild: Pia Hämäläinen.

2. Förståelse och empati

Det är lättare att känna empati då man via jämförelse har fått förståelse för en situation. Andra kan förstå vad som gäller för autisten och autisten kan förstå att andra fungerar tillsammans. Man förstår att målet är att kunna verka i samhället tillsammans, så att den autistiska också passar in där. Autisten förstår att hen kan lära sig någonting av andra. Man har nått en situation, där man medvetet måste skapa en gemensam verksamhetskultur och därigenom gemensamma sammanhang.

3. Skapande av en gemensam verksamhetskultur och gemensamma sammanhang

piirroskuva tytöstä ja pojasta keskustelemassa ruuan äärellä

En tecknad bild av en flicka och en pojke som samtalar vid maten

Alltid när det är fråga om olikheter kan man enligt mina erfarenheter bygga broar inom verksamhetskulturen och på kommunikationsnivå genom att främja sociala strukturer och på så sätt skapa gemensamma sammanhang.

Sådana strukturer kan vara till exempel följande: att ge information, att berätta om senaste nytt, att ge respons, att kommentera, att fundera, att lösa problem, att drömma, att göra konkreta val och val enligt värderingar, att fundera på orsak och verkan, att lyssna, att presentera ett eget ämne, att fortsätta på en annans ämne, att diskutera, att fundera på likheter och olikheter, att värdesätta sig själv och en annan, att turas om och att känna empati.

Då det gäller autism är det bra att också beakta följande

  • en person med autism har behov av struktur – med hjälp av struktur kan en sak generaliseras till olika handlingskulturer
  • ögonkontakt kan vara svårt
  • det är bättre att ställa sig bredvid varandra än mittemot varandra
  • en person med autism kan behöva få vara ” tillsammans men avsides” i en social situation
  • en grupp består av individer
  • sinnena kan fungera olika
  • det är lättare att lära sig att turas om än att agera i växelverkan

Enligt min erfarenhet kan man med hjälp av ovanstående metoder skapa delaktighet. I och med detta kan de mänskliga rättigheterna också förverkligas för en person med språksvårigheter, så som en person med autism.

Pia Hämäläinen, person med högfungerande autism (HFA), HUK, frilansöversättare

Ytterligare information om autism på Autism- och aspergerförbundets sidor