I ett bra liv ingår möjligheten att lära sig

"Grav funktionsnedsättning" är ett diffust begrepp. Är en människa med autism och en intellektuell funktionsnedsättning som erhåller det högsta handikappbidraget en person med grav funktionsnedsättning? Om man kan gå, äta och tvätta sig själv, om man klarar av att tala och skriva, men behöver hjälp för att kommunicera, uträtta ärenden och studera, har man då en grav funktionsnedsättning? Enligt vissa kriterier har man en grav funktionsnedsättning, enligt andra inte.

Då man talar om delaktighet för alla glömmer man nästan alltid bort utbildning. Enligt min mening är det ganska naivt och diskriminerade att ge bilden av att människor, som i praktiken inte ges möjlighet att lära sig samma saker som andra i skolan och inte heller studera efter den grundläggande utbildningen, ska kunna delta och kommunicera på lika grunder.

Undervisningens innehåll och läromedel är två olika saker. Kunskap kan man tillägna sig också på annat sätt än genom att på egen hand läsa en bok på hundra sidor och skriva en essä på fem sidor om den.

Bristen på möjligheter berättigas inte heller av att vissa aldrig lär sig att tala, fastän de skulle få hur mycket undervisning som helst. Det faktum att vissa inte klarar av att tillägna sig lika mycket kunskap som andra rättfärdigar inte att slopa alla möjligheter till utbildning.

Jag diskuterade en gång kort med en människa om utmaningarna med alternativ och kompletterande kommunikation. Jag sade något i stil med att alla utmaningar kring alternativ och kompletterande kommunikation borde behandlas i ett eget lärdomsprov. Min samtalspartner konstaterade att det jag säger inte gäller alla som använder alternativ och kompletterande kommunikation "eftersom döva är smarta".

Att dela in människor i två grupper, de smarta och de inte lika smarta är väldigt konkret. Vad det innebär att vara smart varierar dessutom från situation till situation. Undervisning påverkar alla oberoende av hur intelligent du är eller vilka kommunikationsmöjligheter du har.

Erika Sirén

Mamma till en vuxen son med autism och en intellektuell funktionsnedsättning