Multisenso-verkostopäivä Seinäjoki v. 2004

Eskoon palvelukeskus 27.10.2004

Kuusikymmentä asiasta innostunutta oli kokoontunut yhteen pohtimaan snoezelenin toimivuutta arjessa. Saimme kuulla miten maailmalla toimitaan. Isäntänä meille toimi Eskoon Palvelukeskus ja oli kiinnostavaa nähdä heidän toimintatilat.

Paljon syntyi uusia ajatuksia ja kehittämishankkeet mielessä sitä palailtiin kotiin. Päivien aikana heräsi myös ajatus siitä, että meidän tulee lähteä syvemmälle aistien maailmaan. Olemme nyt paljon puhuneet ja esitelleet välineistöä, mikä on tietenkin arvokasta asiaa. Vuodelle 2005 olemme laittaneet tavoitteeksi syventyä enemmän siihen millaisiin tuloksiin on päästy ja keskittyä vaihtamaan mielipiteitä ja kokemuksia tältä pohjalta.

Lisää aiheesta

Verkostopäivien yhteenvedot