Multisenso-verkostopäivät Hämeenlinna v. 2002

10.5.2002 HAMK:n sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Hämeenlinna

Snoezelen-verkoston valtakunnallinen kokoontuminen. Verkostotapaamiseen tulleille tarjottiin mahdollisuus osallistua workshoppeihin elämyshuoneissa, joita snoezelen-koulutuksen opiskelijat olivat järjestäneet.

11.5.2002 Snoezelen filosofia ja tutkimus -konferenssi, Hämeenlinna

Kansainvälinen koulutuspäivä oli tarkoitettu kaikille omaa työtään ja työyksikkönsä toimintaa kehittäville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet sosiokulttuuristen multisensoristen ympäristöjen luomisesta ja tutkimustoiminnasta. Päivän sisältönä olivat mm. asiantuntijaluennot:

Snoezelen mahdollisuutena parempaan elämään - tutkimustuloksia vaikeavammaisten lastenkodista Tanskasta. Ruotsalaisen Balders Husin multisensorisen talon toiminta ja toiminnan filosofia.

Lisää aiheesta

Verkostopäivien yhteenvedot