Aistit

Teemasivulle on koottu linkkejä Papunetin sivuilla olevaan aineistoon, joka liittyy aistien toimintaan ja aistihäiriöiden huomioimiseen ja kuntouttamiseen.

Tietoa

Aistit vuorovaikutuksessa

Tietoa aistien tehtävistä, kehityksestä ja yli- ja aliherkkyyksistä sekä niiden vaikutuksista vuorovaikutukseen.

Multisensorinen toiminta

Menetelmä, jossa miellyttävien aistikokemusten avulla saavutetaan suotuisa vireystila oppimiselle, mielikuvitukselle, tunteille, luovuudelle ja vuorovaikutukselle.

Näkömonivammaisuus ja vuorovaikutus

Tietoa toiminnallisesta näönkäytöstä sekä kommunikoinnin kehityksen tukemisesta arjessa.

Toiminnallisen näön arviointi kommunikointikuvia valittaessa

Tietoa näkemisestä ja näönvaraisesta havaitsemisesta sekä asioista, jotka vaikuttavat kuvien valintaan.

Toimimalla osallisuuteen -opas

Tietoa kehitysvammaisuuden vaikutuksesta kykyyn ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Oppaassa kerrotaan myös osallisuuden ja aistikokemuksien merkityksestä sekä esitellään aisteja aktivoivia materiaaleja.

Lisää aiheesta muualla

Multisenso-verkosto
Multisenso-verkosto välittää tietoa multisensorisesta toiminnasta, alan toimijoista sekä tapahtumista Suomessa.

Opas aistiyliherkän lapsen toiminnan tukemiseksi (Ella Mutanen, opinnäytetyö JAMK, Theseus-arkisto)

RyhmäRenki 
RyhmäRenki on materiaali- ja ideapankki aikuisten ja ikäihmisten virike- ja päivätoimintaan. Materiaaleissa on tulostettavia kysymys-, tieto- ja kuvakortteja, pelejä ja visailuja sekä muistoja herättäviä valokuvia. Sivusto on suunnattu ryhmien ohjaajille.

Sensorinen integraatio - aistitiedon käsittely. Vastauksia opettajille ja vanhemmille. (Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys)

Säätöä-menetelmäopas (Teatterimuseo)
Ohjeita aistisäätelyn vaikeuksien huomioimiseen museoiden näyttelytoiminnassa ja yleisötyössä. 

Virikkeitä ja materiaaleja

Virikkeitä näköaistille

Erilaisia aistivirikkeitä ja ideoita niiden vuorovaikutteiseen käyttöön.

Virikkeitä tuntoaistille

Erilaisia aistivirikkeitä ja ideoita niiden vuorovaikutteiseen käyttöön.

Virikkeitä asento-, liike- ja tasapainoaistille

Erilaisia aistivirikkeitä ja ideoita niiden vuorovaikutteiseen käyttöön.

Äänipankki

Ääniä mm. luonnosta, harrastuksista, kodista, ihmisistä ja ympäristöstä.

Kuunteleva kosketus

Mirja Muurimaan Kuunteleva kosketus -opas tutustuttaa kuuntelevan kosketuksen periaatteisiin ja antaa tarkat kuvalliset hoito-ohjeet.

Harjoituksia

Ensipelejä katseella seuraamiseen

Etsi, tunnista tai seuraa hahmoa ovat tehtäviä, joissa ruudulla liikkuu eläin tai kulkuväline. Tehtäviä voi käyttää katseen käytön sekä silmän ja käden yhteistyön harjoitteluun.

Kellonaikojen tunnistamista

Kellonaikojen tunnistamistehtäviä domino-pelin tapaan.

Tietoa

Aistit vuorovaikutuksessa

Tietoa aistien tehtävistä, kehityksestä ja yli- ja aliherkkyyksistä sekä niiden vaikutuksista vuorovaikutukseen.

Multisensorinen toiminta

Menetelmä, jossa miellyttävien aistikokemusten avulla saavutetaan suotuisa vireystila oppimiselle, mielikuvitukselle, tunteille, luovuudelle ja vuorovaikutukselle.

Näkömonivammaisuus ja vuorovaikutus

Tietoa toiminnallisesta näönkäytöstä sekä kommunikoinnin kehityksen tukemisesta arjessa.

Toiminnallisen näön arviointi kommunikointikuvia valittaessa

Tietoa näkemisestä ja näönvaraisesta havaitsemisesta sekä asioista, jotka vaikuttavat kuvien valintaan.

Toimimalla osallisuuteen -opas

Tietoa kehitysvammaisuuden vaikutuksesta kykyyn ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Oppaassa kerrotaan myös osallisuuden ja aistikokemuksien merkityksestä sekä esitellään aisteja aktivoivia materiaaleja.

Lisää aiheesta muualla

Multisenso-verkosto
Multisenso-verkosto välittää tietoa multisensorisesta toiminnasta, alan toimijoista sekä tapahtumista Suomessa.

Opas aistiyliherkän lapsen toiminnan tukemiseksi (Ella Mutanen, opinnäytetyö JAMK, Theseus-arkisto)

RyhmäRenki 
RyhmäRenki on materiaali- ja ideapankki aikuisten ja ikäihmisten virike- ja päivätoimintaan. Materiaaleissa on tulostettavia kysymys-, tieto- ja kuvakortteja, pelejä ja visailuja sekä muistoja herättäviä valokuvia. Sivusto on suunnattu ryhmien ohjaajille.

Sensorinen integraatio - aistitiedon käsittely. Vastauksia opettajille ja vanhemmille. (Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys)

Säätöä-menetelmäopas (Teatterimuseo)
Ohjeita aistisäätelyn vaikeuksien huomioimiseen museoiden näyttelytoiminnassa ja yleisötyössä. 

Tietosuojaseloste