Muistisairaus ja vuorovaikutus

Sivulle on koottu linkkejä Papunetissa olevaan tietoon ja materiaaliin, joka tukee kommunikointia ja vuorovaikutusta muistisairaan henkilön kanssa. Sivulla on myös linkkejä muistimateriaaleihin muissa sivustoissa.

Tietoa

Muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen

Tietoa siitä, miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kommunikointiin sekä miten läheinen tai ammattilainen voi tukea muistisairaan vuorovaikutusta.

Opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Opas auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa.

Materiaalia Papunetin sivuilla

Hoivalluksia

Verkkomateriaali itsenäisen opiskelun välineeksi. Materiaali on suunnattu muistisairaiden kanssa työskenteleville työyhteisöille.

Huomioivaa yhdessäoloa

Perehdytysmateriaali huomioivaan yhdessäoloon yhteisöissä (HYP-toimintamalli).

Viesti-sanakansio

Sanalistat voivat auttaa, kun sanojen löytäminen on vaikeaa.

Toimintaohjeet

Kuvalliset, vaihe vaiheelta etenevät ohjeet kotitöihin ja kodinkoneiden käyttöön sekä ruuanlaittoon ja leivontaan.

Materiaalia muualla

TunteVa®-toimintamalli (Tampereen kaupunkilähetys)
Vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin.

Elämäni kirja (Suomen Toimintaterapeuttiliitto)
Kirjaan kootaan tietoa omasta elämästä ja itselle merkityksellisistä asioista. Kirja auttaa lähi-ihmisiä tekemään tärkeitä ja viisaita päätöksiä silloin, kun ei itse siihen pysty.

Muistipuisto® (Miina Sillanpään säätiö ja Muistiliitto)
Verkkosivusto muistisairaille henkilöille ja aivoterveydestään kiinnostuneille ikääntyville. Muistipuistossa on tietoa, tekemistä ja vinkkejä arkeen.

Opas sinulle, joka autat, tuet, ohjaat, hoidat läheistäsi (Theseus)
Oppaassa kerrotaan, millaisia eri rooleja sinulla voi olla silloin, kun läheisesi tarvitsee apua tai ohjausta erilaisissa arjen tilanteissa.

RyhmäRenki 
RyhmäRenki on materiaali- ja ideapankki ikäihmisten virike- ja päivätoimintaan. Materiaaleissa on tulostettavia kysymys-, tieto- ja kuvakortteja, pelejä ja visailuja sekä muistoja herättäviä valokuvia. Sivusto on suunnattu ryhmien ohjaajille.

Vahvike®
Vanhustyön keskusliiton ylläpitämä ilmainen aineistopankki iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen. Vahvike®-aineistopankissa on kuvia ja korttisarjoja, tulostettavia ohjeita sekä materiaaleja muisteluun ja kognitiivisiin harjoituksiin.

Tietoa

Muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen

Tietoa siitä, miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kommunikointiin sekä miten läheinen tai ammattilainen voi tukea muistisairaan vuorovaikutusta.

Opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Opas auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa.

Tietosuojaseloste