Vaikea kehitysvamma ja vuorovaikutus

Teemasivulle on koottu linkkejä Papunetissa olevaan aineistoon, joka liittyy vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Vuorovaikutus vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen kanssa

Huomioivaa yhdessäoloa

Perehdytysmateriaali HYP-toimintamallin käyttöön yhteisössä

Voimauttava vuorovaikutus

Perehdytysmateriaali vuorovaikutukseen varhaisten taitojen varassa viestivän ihmisen kanssa

Kommunikoinnin kuntoutus

Kommunikoinnin kuntoutus

Kuntoutuksen vaiheet kuntoutujan, lähi-ihmisen ja puheterapeutin kannalta

Vuorovaikutus vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen kanssa

Huomioivaa yhdessäoloa

Perehdytysmateriaali HYP-toimintamallin käyttöön yhteisössä

Voimauttava vuorovaikutus

Perehdytysmateriaali vuorovaikutukseen varhaisten taitojen varassa viestivän ihmisen kanssa

Kommunikoinnin kuntoutus

Kommunikoinnin kuntoutus

Kuntoutuksen vaiheet kuntoutujan, lähi-ihmisen ja puheterapeutin kannalta

Tietosuojaseloste