Apuvälineet

Kommunikoinnin apuvälineet ovat yksi keino vähentää kommunikoinnin esteitä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kommunikoinnin apuvälineitä tarvitaan silloin, kun viestintä tapahtuu kuvilla, bliss-symboleilla tai kirjoittamalla.

Näillä sivuilla esitellään kommunikoinnin apuvälineitä. Sivuilla on myös tietoa avustavasta tietotekniikasta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista opiskeluun ja itsenäiseen toimintaan.

Lue lisää kommunikoinnista apuvälineen avulla.

Tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista (Tikoteekki-verkosto)

Kommunikoinnin apuvälineet

Kommunikointitaulu

Kommunikointikansio

Puhelaite

Kirjoitetut viestit puheeksi

Kommunikointiohjelma

Ääniproteesi ja puheäänen vahvistin

Apuvälineet opiskeluun ja itsenäiseen toimintaan

Tietokoneet ja tabletit

Apuvälineet kirjoittamiseen ja lukemiseen

Apuvälineet leikkiin ja ympäristönhallintaan

Apuvälineiden kiinnitys ja telineet

Apuvälineitä koulun arkeen (Koulupolut-blogi) -artikkeliin on koottu esimerkkejä ajanhallintaa, aistitoimintoja ja hienotoriikkaa vaativiin toimintoihin.

Apuvälineiden hankinta

Apuvälineet hankitaan pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena julkisen terveydenhuollon toimesta. Hankintaa edeltää aina apuvälinetarpeen arviointi ja käytön kokeilu.

Tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista (Tikoteekki-verkosto)

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2018 valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä. Julkaisu on suunnattu apuvälinepalvelujen tuottajille sekä apuvälineiden käyttäjille.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valto - valtioneuvoston julkaisuarkisto)

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste