Blisskielen rakenne

Blisskieli rakentuu bliss-symboleista ja apumerkeistä, joita yhdistelemällä voidaan luoda rajattomasti kieliopillisia ilmauksia.

Bliss-symbolit

Bliss-symbolit voivat olla kuvanomaisia, käsitteellisiä tai sopimuksenvaraisia. Symboleja yhdistelemällä ja  apumerkkejä käyttämällä blisskielellä voidaan luoda rajattomasti uusia ilmauksia.

Perussymboleja käytetään itsenäisinä käsitteinä tai osana toista symbolia. Yhdyssymbolit puolestaan rakennetaan kahdesta tai useammasta osasta.

Kunkin bliss-symbolin merkitys on kirjoitettu sen ylä- tai alapuolelle. Keskustelukumppani tulkitsee blisskielisen viestin lukemalla merkkien sisällöt sanallisesti, ellei hän tunne merkityksiä muutoin.

Jos käytössä on kommunikointilaite tai tietokoneen kommunikointiohjelma, merkkien sisällöt voidaan kuulla puhuttuina.

Symbolien oppiminen on yleensä sitä helpompaa, mitä enemmän ne muistuttavat kohdettaan. Bliss-symbolien kuvanomaisuus vaihtelee. Monet bliss-symboleista ovat kuvanomaisia, mutta joukossa on paljon myös käsitteellisiä ja sopimuksenvaraisia symboleja.

Kuvanomaiset bliss-symbolit muistuttavat esittämäänsä asiaa.

Bliss-symbolit talo, auto, korva, suu

Bliss-symbolit TALO, AUTO, KORVA, SUU.

Käsitteelliset bliss-symbolit kuvaavat jotakin esittämänsä asian piirrettä.

Bliss-symbolit tunne, suoja, vesi
 

Bliss-symbolit TUNNE, SUOJA, VESI.

Sopimuksenvaraisilla symboleilla ei ole kuvanomaista tai käsitteellistä yhteyttä esittämäänsä asiaan. Charles Bliss loi monia sopimuksenvaraisia bliss-symboleita. Lisäksi blisskieleen kuuluu kansainvälisiä, yleisesti tunnettuja symboleja. Esimerkiksi nuolia, matemaattisia merkkejä sekä huuto- ja kysymysmerkkiä käytetään blisskielessä samassa merkityksessä kuin kirjoitetussa kielessä yleensäkin.

Bliss-symbolit toiminto, luonto, mennyt, nykyisyys, tuleva, minä, sinä, hyvä
 

Bliss-symbolit TOIMINTO, LUONTO, MENNYT, NYKYISYYS, TULEVA, MINÄ, SINÄ, HYVÄ.

Bliss-materiaaleja

Bliss-symboleja koronaviruspandemiasta

Tulostettavia tehtäviä ja tarinoita blisskielellä

Pelejä ja harjoituksia blisseillä

Bliss-symbolipankki (Bliss Online, suomenkielinen sivu)

Blisskielinen lehti Blissbulletinen (Bliss Online, ruotsinkielinen sivu

Bliss-symbolin merkitykseen vaikuttavia tekijöitä

Bliss-symbolit sijoitetaan tarkasti neliön muotoiseen tilaan, ja niiden osat ovat tietyn etäisyyden päässä toisistaan. Pienetkin muutokset symbolin eri osien suhteissa vaikuttavat symbolin merkitykseen.

Bliss-symbolin merkitys muuttuu symbolin koon, sijainnin tai sen eri osien etäisyyden muuttuessa. Esimerkiksi neliön muotoinen symboli voi merkitä suljettua tilaa, esinettä tai toimia apumerkkinä symbolin koosta ja sijainnista riippuen.

Bliss-symbolit suljettu tila, esine, esineen apumerkki, kaukana lähellä, korkea, matala
 

Bliss-symbolit SULJETTU TILA, ESINE, ESINEEN APUMERKKI, KAUKANA, LÄHELLÄ, KORKEA, MATALA.

Bliss-symbolien rakentaminen

Perussymbolit ovat yksinkertaisia kuvioita, joita käytetään itsenäisinä symboleina tai muiden symbolien osina. Niitä ei voida jakaa merkityksellisiin osiin.

Bliss-symbolit maa, paperi, kukka, pyörä, tuoli
 

Bliss-symbolit MAA, PAPERI, KUKKA, PYÖRÄ, TUOLI.

Yhdyssymbolit muodostuvat kahdesta tai useammasta symbolista ja saavat aikaan uuden merkityksen. Symboleja voidaan muodostaa kahdella eri tavalla:

Asettamalla merkit päällekkäin, esimerkiksi: vesi + taivas = pilvi.

Bliss-symbolit vesi, taivas, pilvi
 

Bliss-symbolit VESI, TAIVAS, PILVI.

Asettamalla symbolit peräkkäin, esimerkiksi: isä + isä = isänisä eli isoisä, talo + lääke = sairaala, huone + ylös + alas = hissi.

Bliss-symbolit isoisä, sairaala, hissi
 

Bliss-symbolit ISOISÄ, SAIRAALA, HISSI.

Bliss-symbolien luokittelu

Bliss-symbolien löytämisen ja ryhmittelyn helpottamiseksi eri luokkiin kuuluvat symbolit merkitään yleensä eri taustaväreillä. Pohjoismaissa hyväksytyt taustavärit on lueteltu alla. Näitä värejä käytetään nykyään pastellisävyisinä.

  • Keltainen: nimeävät symbolit.
  • Punainen: toimintaa kuvaavat symbolit.
  • Vihreä: kuvailevat symbolit.
  • Sininen: ihmiset, persoonapronominit.
  • Valkoinen: konjunktiot, pronominit, kysymyssymbolit.
  • Harmaa: lauseen pienet rakenneosat, kuten kieltosanat, huudahdussanat ja apumerkit.

Blisstaulun reunaa kiertää tavallisesti numero- ja kirjainsarja. Numeroita ja kirjaimia voidaan käyttää viestintään sellaisenaan tai käyttää koodaukseen silloin, kun symbolin osoittaminen ei onnistu. Koodaus tarkoittaa ruudukossa olevan symbolin ilmaisemista numeron ja kirjaimen yhdistelmällä.

Lauseenmuodostus

Yksittäisiä bliss-symboleja voidaan käyttää ilman kielioppia kuvakommunikoinnin tapaan merkkeinä ja merkkijonoina. Varsinaisen blisskielisen lauseen voi muodostaa usealla eri tavalla. Charles Bliss kehitti kansainväliseen käyttöön tiettyjä sääntöjä noudattavan blisskieliopin eli bliss-syntaksin. Sitä noudatettaessa lauserakenne on aina vakio ja symbolit esitetään perusmuodossa.

Suomen kieli poikkeaa monista muista kielistä erityisesti sijapäätteiden osalta. Bliss-syntaksin lisäksi bliss-symboleja onkin käytetty Suomessa suomen kielen mukaisella tai suomen kieltä lähestyvällä tavalla. Blisskielen käyttötapa riippuu blisskielellä keskustelevien ihmisten kielellisistä taidoista, muista käytetyistä kommunikointikeinoista ja tilanteesta.

Materiaalia:

Kirjallisuutta

Huuhtanen, K. (2012). Bliss-kielellä kommunikointi. Kirjassa K. Huuhtanen (toim.) Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa, 73-83. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

McNaughton, S. (1985). Communicating with blissymbolics. Bliss-symbolics Communication Institute, Ontario.

Tietosuojaseloste