Blisskieli

Sormi osoittaa symbolia blisstaulusta.

Blisskieli on alunperin kansainväliseen käyttöön tarkoitettu käsitekirjoitusjärjestelmä.

Blisskieli on graafinen kieli, jossa käsitteet ja kieliopilliset muodot ilmaistaan bliss-symboleilla.

Blisskieli toimii

  • puhetta tukevana ja korvaavana kommunikointikeinona
  • lukemisen ja kirjoittamisen oppimista tukevana menetelmänä
  • välittömänä signaalinomaisena ilmaisuvälineenä.

Blisskieli soveltuu henkilöille,

  • joilla ei ole toimivaa puhetta,
  • jotka eivät pysty käyttämään viittomia ja
  • joille kuvat ovat kielellisiin taitoihin nähden riittämättömiä kommunikoinnissa.

Blisskielen oppimisesta (Raila Lainion lisensiaattityö 2007)

Bliss-symbolit

Kaikki bliss-symbolit muodostuvat muutamista geometrisistä peruskuvioista, kaarista ja pisteistä. Bliss-symbolin merkitys riippuu kolmesta tekijästä: symbolin muodosta, koosta ja sijainnista. Jotta käyttö olisi helpompaa, eri sanaluokkiin kuuluvat symbolit merkitään yleensä eri taustavärein.

Blisssymbolit lauseesta: tietokone on minun paras kynä.
 

Tietokone on minun paras kynä.

Viestien kokoaminen bliss-symboleista on nopeampaa kuin kirjoittaminen, sillä jokainen bliss-symboli ilmaisee kokonaisen käsitteen. Esimerkiksi sanassa kynä on neljä kirjainta, mutta se voidaan ilmaista yhdellä ainoalla bliss-symbolilla.

Blisskielen historiaa

Blisskielen loi matemaatikko Charles Bliss 1940-luvulla, toisen maailmansodan jälkeen. Hänen tavoitteenaan oli edistää maailmanrauhaa luomalla kansainvälinen kieli. Kieli löydettiin uudelleen 1970-luvulla, kun kanadalainen työryhmä etsi viestintäkeinoja liikuntavammaisille lapsille.

Kuten kaikki kielet, myös blisskieli uudistuu. Ympäristön muuttuessa tarvitaan uusia merkkejä. Kansainvälinen blisskomitea Blisssymbolics Communication International (BCI) standardoi uusia bliss-symboleja. Standardoituja symboleja on noin 4500.

Suomessa standardointiin liittyvistä kysymyksistä vastasi aluksi Suomen ISAAC:in Bliss-toimikunta. Vuodesta 2011 lähtien bliss-toiminnasta vastaa Bliss-portti – Bliss-porten, joka toimii Folkhälsanilla Helsingissä.

Suomessa bliss-symboleja alettiin käyttää 1970-luvun lopulla, jolloin niitä ruvettiin opettamaan erityiskouluissa ja joissakin päiväkodeissa. Enimmillään käyttäjiä on ollut noin sata, mutta tarkkaa tämänhetkistä käyttäjämäärää ei tiedetä. Kuvanomaisia blisskielen symboleja käyttää myös osa kuvilla kommunikoivista ihmisistä. Kuvanomaisia bliss-symboleja löytyy joistakin laajoista kuvallisista kommunikointikansioista.

Bliss-materiaaleja

Bliss-symboleja koronaviruspandemiasta

Tulostettavia tehtäviä ja tarinoita blisskielellä

Pelejä ja harjoituksia blisseillä

Bliss-symbolipankki (Bliss Online, suomenkielinen sivu)

Blisskielinen lehti Blissbulletinen (Bliss Online, ruotsinkielinen sivu)

Lisää aiheesta 

Bliss-portti - Bliss-porten (Folkhälsan/AKK)

Kansainvälinen blisskomitea BCI (Blissymbolics)

Shirley McNaughton kertoo monivuotisesta työstään blissien parissa (CKCU-radiokanava Kanadassa, englanninkielinen)

Shirley McNaughtonin blogi: Blissful Thoughts (BCI, englanninkielinen)

Mr. Symbol Man (YouTube, englanninkielinen)

Kansainvälinen Bliss-paneelikokous ensimmäistä kertaa Suomessa (Tikonen 1/2018, Tikoteekin julkaisu)

Uppsalassa blisskieltä kehittämässä (Tikonen 2/2015, Tikoteekin julkaisu)

Tietosuojaseloste