Helppokäyttötoiminnot

Nykytekniikan eli niin sanotun avustavan tietotekniikan avulla voidaan lisätä ihmisten toimintamahdollisuuksia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että laitteet ja niissä käytettävät ohjelmat valitaan ja mukautetaan kunkin käyttäjän toimintakyvyn mukaan.

Sopivan laite- ja ohjelmakokonaisuuden löytäminen on prosessi, joka edellyttää usein moniammatillista osaamista. Lähtökohtana on tieto laitteen käyttötarkoituksista sekä käyttäjän toimintakyvystä. Lisäksi tarvitaan tietotaitoa laitteista ja ohjelmista sekä mahdollisuuksista mukauttaa ja soveltaa niitä yksilöllisesti.

Tärkeimmät kysymykset ovat:

  • Mihin tarkoitukseen henkilö tarvitsee avustavaa tietotekniikkaa?
  • Mikä on paras mahdollinen ratkaisu tuohon tarkoitukseen?

Tietoteknisen apuvälineen käytön arvioinnista kerrotaan lisää Tikoteekki-verkoston sivuilla.

Ratkaisu voi löytyä helppokäyttötoiminnoista

Aina tietokoneen käyttö ei edellytä yksilöllisiä apuvälineitä, vaan ratkaisu voi löytyä laitteen käyttöjärjestelmään sisältyvistä helppokäyttötoiminnoista.

Kaikki käyttöjärjestelmät sisältävät apuohjelmia ja asetuksia, jotka huomioivat käyttäjän kyvyn nähdä, kuulla ja suorittaa liikkeitä. Niiden avulla voi esimerkiksi suurentaa kohteita näytöllä, ottaa käyttöön puhe- tai sanelutoiminnon tai näyttönäppäimistön.

Tietokoneissa ja tableteissa tekstit voi syöttää myös sanelemalla (engl. speech to text). iOS-laitteissa sekä Android-tableteissa sanelutoiminto on sisäänrakennettuna. Microsoft 365 -ohjelmistoon suomenkielinen sanelu lisättiin keväällä 2020.

Helppokäyttötoiminnot on nimetty ja sijoitettu hieman eri paikkoihin käyttöjärjestelmissä.

Windows: Windows + U > Helppokäyttökeskus

iOS / iPad: Asetukset > Yleiset > Käyttöapu.

Android: Asetukset > Lisäasetukset > Yhteydet ja opastus > Helppokäyttöisyys

Artikkeleita

Yhä helppokäyttöisempi iPad (Tikonen-julkaisu, Tikoteekki)

Tietosuojaseloste