Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa vuoksi tarvitsee toistuvasti ja välttämättä toisen ihmisen apua tavanomaisessa elämässään. Henkilökohtaisen avun järjestämisestä vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Henkilökohtaisen avun sisällön ja toteutustavan määrittelee henkilö itse. Se voi liittyä avustamiseen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Tieto henkilökohtaisen avun tarpeesta ja määrästä kirjataan palvelusuunnitelmaan.

Vammaisella tai erityistä tukea tarvitsevalla lapsella ja nuorella on oikeus saada henkilökohtaista apua myös perusopetukseen. Avun järjestämisestä vastaa tällöin kunnan opetustoimi.

Henkilökohtaisen avun lisäksi puhevammainen henkilö on oikeutettu tulkkauspalveluun.

 

Tietosuojaseloste