Irtokuvakansio

Irtokuvat ovat nimensä mukaisesti irrotettavissa kansion sivuilta, jossa ne ovat kiinni tarrojen avulla. Irtokuvin rakennettujen kansioiden sanasto on yleensä melko rajattu ja tästä syystä näistä kansioista puhutaan usein suppeina kansioina.

Irtokuvakansio josta on irroitettu yksi kuva.

Kuvan irrottaminen kansiosta ja ojentaminen kommunikointikumppanille on hyvin konkreettinen tapa ilmaista toiselle, että henkilöllä on asiaa, joka liittyy kuvaan. Se myös vahvistaa kuvien kommunikatiivista käyttötapaa.

Irtokuvin rakennettu kansio sopiikin ihmisille, jotka eivät ymmärrä vielä viestinnän perusideaa eli toiseen ihmiseen vaikuttamista. Tällöin kuva toimii konkreettisena välineenä ja usein vielä siten, että aihe liittyy suoraan henkilöä kiinnostavaan asiaan.

Käsi ojentaa irtokuvan toiselle

Irrotettavat kuvat sopivat myös ihmisille, jotka eivät pysty pitämään mielessään osoitettavia kuvia. Kuvat jäävat irrotettuina konkreettisesti näkyviin, jolloin niihin voidaan palata senkin jälkeen kun ne on irrotettu ja annettu toiselle.

Kuvat toimivat siis myös muistin tukena, jolloin voimavarat voi käyttää kommunikointiin eikä kuvien mielessä pitämiseen.

Irrotettavien kuvien avulla voi myös harjoitella lauseen rakentamista ja sanajärjestystä. On hyvä huomioida, että kommunikointikansion tulisi ensisijaisesti palvella arjen kommunikoinnin välineenä. Harjoitteluväline se on vasta toissijaisesti.

Kädet pitelevät lausenauhaa

PECS-kansiot

PECS-kansiot ovat tuotenimiä irtokuvakansioista, joita käytetään kuvanvaihtoon perustuvassa kommunikaatioharjoittelussa (PECS, Picture Exchange Communication System). 

PECS-harjoittelussa opetetaan kommunikaatiotaitoja ja aloitteellisuutta sosiaalisissa tilanteissa käyttämällä irtokuvia sekä irtokuvakansiota.

Tietoa PECS-kuvanvaihtomenetelmästä

Lisää aiheesta 

Kansioihin liittyvää tietoa ja materiaalia kootusti:

Kommunikointikansiot-teema

Tietosuojaseloste