Keskustelu kuvien tuella

Videoissa esitellään keskusteluja, joissa käytetään kuvia puheen tukena. Keskustelutavasta riippuen kuvia voi osoittaa suoraan kansiosta tai käyttää irtokuvina.

Videoissa hyödynnetään Papunetin sivuille koottua kuvallista sanastoa toimintakyvyn arvioimiseen.

Asiointimatkan suunnittelu

Asiakas ja avustaja keskustelevat ja osoittavat kuvia suoraan kansiosta. Kuvat toimivat ensisijaisesti asiakkaan puheen tuottamisen tukena. Avustaja mallittaa kuvien käyttöä ja osoittaa kuvista keskeiset sanat.

Itsearviointia toimintakyvystä

Terapeutti käyttää keskustelumatto-menetelmää asiakkaan mielipiteiden kartoittamisessa. Irtokuvat jäsentävät keskustelua.

Viikonlopun suunnittelua

Isä käyttää keskustelumatto-menetelmää poikansa keskittymisen tukemiseksi. Irtokuvat jäsentävät keskustelua.

 

Tietosuojaseloste