Kielikylpy kuvakommunikointiin

kaksi aikuista ja lapsi, joka osoittaa piirroskuvaa laulutaulusta

Laulutauluun on koottu kuvia lapselle mieluisan laulun aiheista. Kuva: Annakaisa Ojanen.

Kuvakommunikointi opitaan kanssakäymisessä, joka tapahtuu kuvien avulla. Avainasemassa ovat puhevammaisen henkilön päivittäiset kommunikointikumppanit.

Lähi-ihmisen näyttämä esimerkki kuvien käytöstä on kuvakommunikointia opettelevalle yhtä tärkeää kuin puheen kuuleminen puhumaan opettelevalle.

Kuvien käyttö kommunikoinnin välineenä edellyttää pitkäjänteistä harjoittelua, paljon toistoa ja ennen kaikkea onnistumisen kokemuksia, jotka kannustavat ilmaisuun jatkossakin.

Kuvien käytön harjoittelussa kannattaa hyödyntää tilanteita, joissa luonnostaan syntyy tarve ilmaista asiaa toiselle ja joissa viestintä muulla tavoin ei tuota tulosta (viesti ei tule ymmärretyksi).

Lapsille tällaisia tilanteita voivat olla vuorottelua edellyttävät leikit ja pelit tai tilanteet, joissa kuvilla saa aikaan jotain hauskaa tai herkullista. 

kuvass kauppaleikkitilanne ja siihen liittyvät kommunikointikuvat

Kauppaleikki motivoi monia lapsia. Leikkiin voi valita keskeiset kuvat, joita ostotilanteessa tarvitaan.

Henkilön iästä riippumatta kuvilla ilmaisussa kannattaa aina keskittyä asioihin, jotka liittyvät hänen elämäntilanteeseensa ja kiinnostavat häntä. Kuvilla tulee voida myös ilmaista sellaista, mikä muilla keinoilla ei onnistu yhtä tehokkaasti.

Esimerkkejä
Ruokapöydässä Ville on tottunut pyytämään ketsuppia osoittamalla purkkia. Se on nopein tapa. Vasta jos ketsuppipurkki on unohtunut jääkaappiin, tarvitaan kuva sen pyytämiseen.

Lissu pitää yli kaiken kutittelusta, mutta hän ei osaa pyytää kutitteluleikkiä. Seuraavan kerran, kun Lissua kutitellaan, tilanteeseen otetaan mukaan kuva. Kun kutittelu alkaa, osoitetaan kuvaa. Näin Lissu voi oppia kuvan ja hänelle mieluisan tapahtuman yhteyden. Kutittelujen välissä pidetään tauko ja odotetaan, että Lissu hakee katseellaan kuvaa leikin jatkamisen merkiksi.

Maria haluaisi kertoa ikävöivänsä viime kesän lomapaikkaan ja siellä tapaamiaan kavereita. Hän osoittaa kommunikointiohjelmastaan kaverin kuvaa, mutta ei löydä merkkejä "loma" ja "ikävä". Avustaja ei ymmärrä tarkkaan viestin sanomaa, koska hänellä ei ole mitään ennakkotietoa, mihin asia voisi liittyä. Hän ehdottaa, että asiaa selvitetään siten, että puuttuvia kuvia etsitään yhdessä kommunikointiohjelmasta. Lisäksi avustaja esittää vaihtoehtoja kysymällä. Kun tarvittavat kuvat on lisätty ohjelmaan yhteisesti, Maria muistaa ne myös seuraavalla kerralla kertoessaan lomasta ja ikävästä.

Ensimmäisten kommunikointikuvien avulla opitaan kuvilla kommunikoinnin idea.

Kun valitsen tai ojennan kuvan toiselle, hän reagoi siihen odottamallani tavalla.

Lisätietoa aiheesta Millaiset kuvat?

Kuvat arkipäivän eri tilanteissa

Arjen kielikylpy edellyttää kuvien käyttöä monissa tilanteissa. Osa lähi-ihmisten kuvien käytöstä voi liittyä ohjeiden antamiseen, jolloin ne tukevat ennen kaikkea sanallisen kerronnan ymmärtämistä sekä jäsentävät tapahtumien kulkua.

Esimerkki kuvien käyttötarkoituksesta
Kallen koulussa päätetään aloittaa kuvien käyttö rakentamalla kuvallinen päiväjärjestys, koska siitä on hyviä kokemuksia Susannan kohdalla. Kalle ei  kuitenkaan hyödy päiväjärjestyksestä, sillä hän hallitsee jo rutiinit, mutta tarvitsisi välineitä ilmaistakseen omia ajatuksia ja tunteita. Susanna taas kaipaa päiväjärjestyksen tuomaa turvallisuuden tunnetta.

Arkipäivän tilanteissa tarvitaan myös sanastoa, jolla voi ilmaista kommentteja, esittää kysymyksiä tai kertoa asioista, jotka eivät ole läsnä. Tällöin tarvitaan erilaisia keskustelusanastoja. Ne voivat olla tilannekohtaisia tai yleisiä kommunikointisanastoja.

Tilannetauluun kootaan tietyssä tilanteessa tarvittava sanasto: kysymyssanoja, kommentteja, tekemisiä ja henkilöitä, esineitä, paikkoja ym. Tilannetauluja kutsutaan myös toimintatauluiksi tai kommunikointitauluiksi. Lisätietoa kommunikointitauluista.

Laajemmat kommunikointisanastot kootaan yleensä kansioihin. Lisätietoa erityyppisistä kommunikointikansioista.

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste