Kirjoitetut viestit puheeksi

Kirjoittaminen on luontevin tapa viestiä, jos puhekyvyn menetykseen ei liity kielihäiriötä. Kirjoitetut viestit voi muuntaa puheeksi kommunikointilaitteella, jossa on näppäimistö ja puhesynteesiohjelma (engl. text to speech). Myös tableteissa on puhetoiminto, joka muuntaa tekstit puheeksi.

Kommunikointilaitteet

Näppäimistöllä varustetut kommunikointilaitteet ovat monipuolisia laitteita. Näppäimistöä voi käyttää suoraan tai askeltamalla erillisen kytkimen avulla. Laitteella kirjoitetut viestit voi lukea näytöltä sekä kuulla puhesynteesin lukemana.

Laitteissa on myös pikaviestitoiminto sekä sanaennustus, joka täydentyy laitteella kirjoitetuilla sanoilla.

laite, jossa on näppäimistö

Allora2 on monipuolinen kommunikoinnin apuväline, jota voi käyttää myös askeltamalla ulkoisella käyttökytkimellä. Kuva ja lisätietoa: Kajo Apuvälineet.

kommunikointilaite, jossa teksti-ikkuna on suunnattu viestin vastaanottajalle

LightWriter-kommunikointilaitteessa on puhesynteesin lisäksi tekstinäyttö myös viestin vastaanottajan suuntaan. Lisätietoa laitteesta: Kajo Apuvälineet.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki esittelee erilaisia kommunikointilaitteita.

Kirjoitetut viestit puheeksi tabletissa

Kommunikointilaitteen tapaan viestit voi muuntaa puheeksi myös tabletteihin ladattavilla ohjelmilla.

Predictable

näkymä Predictable-kirjoitusohjelmasta.

Kuvassa on Predictable-kommunikointiohjelma iPadissa.

Predictable on maksullinen kommunikointiohjelma, jonka hankinta tapahtuu yleensä kommunikoinnin apuvälinearvioinnin yhteydessä.

Predictable puhuu kirjoitetun viestin tai valmiin fraasin ääneen. Ohjelma toimii iPadissa ja ladataan sovelluskaupasta.

ClaroSpeak

näyttönäppäimistö ja kirjoitustila

Kuvan ClaroSpeak-apuvälineohjelma on iPadissa.

ClaroSpeak on ilmainen kirjoitusohjelma, joka puhuu tekstit. Ohjelma toimii iPadissa ja Android-tableteissa.

ClaroSpeak-ohjelman voi ladata sovelluskaupasta, ja se on helppo ottaa käyttöön.

GoTalkNow

näkymä iPadissa toimivasta kommunikointiohjelmasta, joka muuntaa tekstin puheeksi

Kuvassa on GoTalkNow-sovellus, jolla voi tuottaa puheviestejä myös kirjoittamalla.

GoTalkNow on monipuolinen kuvakommunikointisovellus, jolla voi viestiä myös kirjoittamalla. Sovellus toimii iPadissa.

GoTalkNow-kommunikointisovellus on maksullinen apuvälineohjelma, jonka hankinta tapahtuu yleensä kommunikoinnin apuvälinearvioinnin yhteydessä. Ohjelma ladataan sovelluskaupasta.

Lähteenä on käytetty Tikoteekin asiantuntijoita.

Tietosuojaseloste