Kokemuksia tulkin käytöstä

Tulkkauspalvelun sisältö riippuu aina puhevammaisen henkilön yksilöllisestä tilanteesta. Tälle sivulle on koottu eri ihmisten kokemuksia tulkkauspalvelun käytöstä. 

Marja Nikki kertoo kuulluksi tulemisen tärkeydestä.

Sanni-Kaisa Hariselle tulkilla oli tärkeä rooli opiskelun onnistumisessa.

Jere Äppelqvistille tulkkauspalvelu antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Satu Rautiainen käyttää tulkkia esimerkiksi luennoidessaan.

Marille on tärkeää, että tulkki ei vaihdu usein.

Teemu käytti tulkkipalvelua esikoulussa.

Puhetulkki avaa ovia maailmaan (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö)

Kehitysvammainen henkilö tulkkauspavelun käyttäjänä (Tikonen 2/2016, Tikoteekin julkaisu)

Tulkkauspalvelua à la Marja (Tikonen 2/2018, Tikoteekin julkaisu)

Selvitys tulkkauspalvelun käytöstä

Vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan vain noin puolet puhevammaisista ihmisistä käytti heille myönnettyä tulkkauspalvelua. Suurin syy vähäiseen käyttöön oli se, että henkilö koki saavansa apua kommunikointiin joko avustajalta tai perheenjäseneltä. Osa puhevammaisista henkilöistä koki pärjäävänsä riittävän hyvin puheen avulla.

Selvityksessä kävi ilmi, että jotkut kokivat tulkin tilaamisen tai löytämisen hankalaksi ja joillakin oli huonoja kokemuksia tulkin käytöstä.

Lähes puolet selvityksessä haastatelluista puhevammaisista toivoi, että tulkki voisi avustaa tulkkauksen ohella muissakin asioissa. Lue lisää tulkkauspalveluselvityksestä. (Tikonen 2/2016)

Kirjoita kokemuksistasi

Kirjoita meille omista kokemuksistasi. Kerro, kuinka pitkään olet käyttänyt puhevammaisten tulkkauspalvelua, missä tilanteissa käytät sitä ja mitä hyvää tai huonoa palvelussa on ollut. Omien kokemusten jakaminen voi auttaa muita, jotka ehkä miettivät tulkkauspalvelun hakemista.

Liitä mukaan yhteystietosi. Julkaistussa tekstissä voidaan halutessasi käyttää nimimerkkiä.

Lähetä kirjoituksesi sähköpostilla papunet(at)kvl.fi tai postitse.

Papunet-verkkopalvelu
Kehitysvammaliitto ry
Linnoitustie 2 B
02600 Espoo

Tietosuojaseloste