Kommunikaatio-ohjaus

Puhevammaisen ihmisen perheenjäsen voi saada kommunikaatio-ohjausta ja -opetusta sosiaalitoimen kustantamana. Kommunikaatio-ohjaus ja -opetus täydentää kommunikoinnin kuntoutusta.

Terveydenhuollon järjestämään kommunikoinnin kuntoutukseen sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttöön ottoon sisältyy aina lähi-ihmisten ohjaus.

Kommunikaatio-ohjaus on harkinnanvarainen, kuntoutusta täydentävä palvelu. Sitä voidaan tarvita tilanteissa, joissa perheenjäsenet opettelevat tukiviittomia, harjoittelevat kommunikointikansion tai kommunikointisovelluksen käyttöä.

Kuntoutusta täydentävä palvelu

Kommunikaatio-ohjaus on harkinnanvaraista. Se täydentää terveydenhuollon kuntoutuspalveluja. Se ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia eikä niihin sisältyvää ohjausta.

Kommunikaatio-ohjaaja toimii yhteistyössä kuntouttavan puheterapeutin sekä kuntoutuksesta ja apuvälinepalvelusta vastaavan terveydenhuollon yksikön kanssa.

Mistä palvelua haetaan?

Kommunikaatio-ohjausta haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus puheterapeutilta tai muulta sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijalta. 

Suositus kommunikaatio-ohjausta varten (LOMAKE)
Lähde: Kehitysvammaliiton Tikoteekki, malli päivitetty 15.12.2021

Näkökulmia

Kommunikaatio-ohjauksen kirjavat käytännöt (Tikonen, Tikoteekin julkaisu)

Kommunikaatio-ohjauksen arkea (Tikonen, Tikoteekin julkaisu)

Lisää aiheesta 

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus (Vammaispalvelujen käsikirja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Tietosuojaseloste