Kommunikointikansion käytön harjoittelu

Kommunikointikansion käyttö vaatii aina harjoittelua. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Jotta kommunikointikansion käyttäjä pystyy omaksumaan kansion käytön, tarvitsee hän lähi-ihmistensä tukea ja esimerkkiä siitä, miten kansion avulla voi kertoa asioita. Näille sivuille on koottu vinkkejä, videoita sekä tulostettavia materiaaleja kansion käytön harjoitteluun vaiheittain.

Vinkkejä ja materiaaleja voi soveltaa oman kansion sekä omien kommunikoinnin tarpeiden mukaan. Harjoittelussa on hyvä muistaa, että ei ole yhtä oikeaa tapaa käyttää kansiota ja kaikki kuvilla kommunikoivat ihmiset eivät myöskään käytä kansiota lausetasoisesti. Oleellisinta harjoittelussa on kommunikoinnin sujuvuus. Kansion käytön ei ole tarkoitus vaikeuttaa vaan auttaa kommunikointia arjessa.

Lähi-ihmisten kannattaa tutustua kansioon ja harjoitella kerrontaa sen avulla aluksi ilman että kansion käyttäjä on siinä mukana. Tämän jälkeen on helpompi ottaa kansio mukaan arjen tilanteisiin kansion käyttäjän kanssa. Puheen rinnalla on tärkeä osoittaa myös kuvia kansiosta, vaikka kansion käyttäjä ymmärtäisi puhetta. Tällä tavoin hän pääsee tutustumaan kansion sanastoon ja sen eri käyttötapoihin.

Kiireettömät hetket ja tilanteet

Kiireisen arjen keskellä kansion käyttäminen voi joskus olla haasteellista. Siksi kansion käyttö kannattaa aloittaa hetkistä ja tilanteista, jotka ovat mieluisia, kiireettömiä ja sujuvat yleensä mukavasti.

Kansiota voi käyttää eri tilanteissa eri tavoin. Tärkeintä on, että kansion käyttäjä tulee ymmärretyksi niin läheistensä kuin myös vieraampien ihmisten kanssa. Ei siis ole tärkeää, käyttääkö kansiota oikein vaan tärkeintä on se, että kansiolla saa kerrottua asiansa ja tulee ymmärretyksi oikein.

Vaikka käytössä on kansio, sen rinnalla on hyvä muistaa myös muut käytössä olevat kommunikoinnin keinot. Ei ole tarpeen osoittaa kansiosta, jos asian saa kerrottua jollakin muulla tavalla. Kansion käyttöön kannattaa kannustaa erityisesti niissä tilanteissa, joissa asian kertomiseen ei vielä ole muuta keinoa.

Tärkeät ja motivoivat asiat

Jotta kansion käyttö olisi mielekästä, kannattaa siihen lisätä kuvia asioista, jotka ovat tärkeitä kansion käyttäjälle. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvat läheisistä ihmisistä, lemmikeistä, harrastuksista tai muista mieluisista tekemisistä.

Kansioon kannattaa lisätä kuvia säännöllisesti, jotta kansion käyttäjä voi kertoa myös uusista itselle tärkeistä asioista.

Kansion käyttöönotto vaiheittain

Näissä vinkeissä kansion käytön harjoittelu on jaettu neljään eri vaiheeseen. Käytännönläheisten ohjeiden ja videoiden lisäksi jokaisessa vaiheessa on pelillisiä tehtäviä, jotka voi tulostaa harjoitusmateriaaleiksi.

  1. Sisältöön ja rakenteeseen tutustuminen
  2. Ilmaisu yksittäisillä kuvilla
  3. Ilmaisu lyhyillä lauseilla
  4. Lausetasoinen kerronta
  5. Tulostettavat materiaalit kootusti
  6. Videot kootusti

Sisällön on suunnitellut ja tuottanut asiantuntija Virpi Yiannakou Kehitysvammaliiton Tikoteekistä.

Tietosuojaseloste