Kommunikointiohjelma

näkymä kommunikointiohjelman viestivalikosta

Kommunikointiohjelma voi olla yksi ratkaisu puhetta korvaavaan kommunikointiin.

Kommunikointiohjelmaan voidaan rakentaa laaja kommunikointisanasto henkilölle, jolla on monipuolisia kommunikoinnin tarpeita. Sanastot voidaan esittää kuvilla, bliss-symboleilla sekä lauselistoina, ja viestit voi toistaa puhesynteesin avulla. 

Kommunikointiohjelmaan sisältyy aina myös ruutunäppäimistöohjelma. Se on toimivin ja paras ratkaisu henkilölle, joka pystyy kirjoittamaan viestinsä esimerkiksi askeltavalla ruutunäppäimistöllä. Lisätietoa ruutunäppäimistöistä.

Kommunikointiohjelmia käytetään yleensä lähikommunikaatiossa, monet mahdollistavat myös etäviestinnän. Kommunikointiohjelma asennetaan yleensä tietokoneeseen tai tablettilaitteeseen. Osa toimii myös älypuhelimissa.

Kommunikointiohjelmat pc-koneille

Kommunikointiohjelmat iPadiin

Kommunikointiohjelman monipuolisuus ja laajuus lisää myös sen vaativuutta apuvälinekäytössä. Valinta kommunikoinnin apuvälineeksi perustuu aina puheterapeutin tekemään kommunikoinnin arviointiin sekä tarvittaessa moniammatilliseen toimintakyvyn arviointiin.

Kommunikointiohjelman käyttöönotto ja toimivuus kommunikoinnin apuvälineenä edellyttää, että

  1. henkilö kommunikoi kuvilla, bliss-symboleilla tai kirjoittamalla sekä oppii selaamaan ohjelmaan rakennettuja sanastoja  
  2. henkilö omaksuu kommunikointiohjelman selaamisen hiirellä, katseohjauksella, askellustoiminnolla tai kosketusnäytöltä
  3. henkilölle on nimetty tukihenkilö omasta lähiyhteisöstä, joka varmistaa, että apuväline on toimintakunnossa ja tarvittaessa toimittaa sen huoltoon

Kehitysvammaliiton Tikoteekki esittelee kommunikointiohjelmia.

Viestintä kuvilla tai symboleilla, kun käytössä on kommunikointiohjelma

Kaverin kanssa jutellaan usein niitä näitä ja läppääkin heitetään. Millaista on keskustella kommunikointiohjelman tuella? Video: Tikoteekki.

Sanastojen selaamisessa voidaan käyttää äänitukea, jolloin sanastot voidaan kuunnella ennen valintaa. Äänituki selauksessa soveltuu erityisesti henkilölle, jolla on heikentynyt näkökyky, muisti tai luetunymmärtäminen. Lisätietoa viestin valinnasta ja osoittamisesta.

Valitut kuvat tai symbolit siirtyvät ohjelman viestiriville ja kuullaan puhuttuna. Puhesynteesiohjelma lukee viestit yleensä siinä muodossa kuin yksittäiset kuvat ja symbolit on nimetty. Sanat kuullaan siis perusmuodoissaan ”minä olla opiskelija”.

Poikkeuksena ovat Grid 3Speaking Dynamically Pro 6.0 sekä Tobii Communicator 5 -kommunikointiohjelmat, joihin voi hankkia taivuttimen. Taivutin muuntaa kuvalliset viestit sujuvaksi puheeksi.

Videoesittely TAIKE-taulustosta, joka muuntaa kuvalliset viestit sujuvaksi puheeksi. Video: Tikoteekki.

Monet kommunikointiohjelmat mahdollistavat myös etäkommunikoinnin. Joissakin on oma sähköpostiohjelma, toisissa myös tekstiviestiominaisuus. Kommunikointiohjelmasta lähetetyt sähköpostiviestit ja tekstiviestit välittyvät viestin vastaanottajalle symbolipohjaisina tai tekstiksi muunnettuina riippuen vastaanottajan sähköposti- ja tekstiviestiohjelmien ominaisuuksista.

Lisätietoa kommunikointiohjelmista voi lukea myös Tikoteekin julkaisusta. (Tikonen)

Ohjelman hankinta

Yksilöllisen kommunikointiohjelman hankinta ja sisällön rakentaminen perustuvat kommunikoinnin apuvälinearviointiin. Apuvälinearviointi ja apuvälineiden hankinta tapahtuvat yleensä erikoissairaanhoidon apuvälineyksiköissä.

Apuvälinearviointiin kuuluu ohjelman kokeilu ja yksilöllisen sanaston rakentaminen. Arviointijakson pituus vaihtelee. Yleensä se kestää useita kuukausia, sillä kommunikointiohjelman käytön lisäksi myös itse laitteen (tietokone, tabletti, älypuhelin) ohjaintapa vaatii harjoittelua.

Apuvälinearvioinnin aikana sovitaan myös, kuka tai ketkä puhevammaisen ihmisen läheisistä toimivat käytön tukena, ja heidät perehdytetään näihin tehtäviin. Lähi-ihmisten apua tarvitaan esimerkiksi tietokoneen avaamisessa ja ohjainten asettelussa sekä perusohjelmistojen päivityksessä. Heille opastetaan myös, miten sanastoon voi lisätä yksittäisiä sanoja.

Suuremmat sanastopäivitykset tapahtuvat jatkossakin apuvälineen hankinnasta vastaavassa apuvälineyksikössä.

Tietoa kommunikointiohjelman hankinnasta apuvälineeksi (Tikoteekki-verkosto)

Kommunikointiohjelma ei voi olla ainut väline

Kommunikointiohjelman lisäksi henkilö tarvitsee aina myös esimerkiksi kommunikointikansion tai -taulun, sillä

  • laitetta ei voi käyttää kosteassa tai kylmässä ympäristössä
  • laite voi olla poissa käytöstä huollon tai kommunikointi- ja puhesynteesiohjelmien päivitysten vuoksi.

Tietoa kommunikointitauluista

Tietoa kommunikointikansioista

Lähteenä on käytetty Tikoteekin asiantuntijoita.

Tietosuojaseloste