Kommunikointiohjelmat PC-tietokoneille

Kommunikointiohjelmaan voi rakentaa kuvallisia kommunikointisanastoja eli taulustoja, jotka sisältävät tuhansia sanoja ja ilmaisuja. Sanastot voi esittää kuvilla, bliss-symboleilla ja tekstinä.

Sanastojen rakentaminen edellyttää asiantuntemusta ja tapahtuu aina kommunikoinnin apuvälinearvioinnin yhteydessä. Arvioinnissa etsitään toimiva apuvälineratkaisu päivittäiseen kommunikointiin huomioiden henkilön yksilölliset tarpeet niin kommunikoinnin kuin muun toimintakyvyn osalta.

Lisätietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista (Tikoteekki-verkosto)

Grid 3

Näkymä Grid 3 kommunikointiohjelmasta

SähköSANOMA-kommunikointitaulusto Grid 3 -ohjelmassa.

Grid 3 -ohjelmaa voi käyttää kommunikointiin kuvilla tai kirjoittamalla. Kerronnan välineenä voi käyttää myös itse taltioituja videoita ja valokuvia esimerkiksi tapahtumista.

Puhetoimintona voi käyttää synteettistä tai nauhoitettua puhetta.

Ohjelmaan saa SymbolStix-, PCS (Picture Communication Symbols) ja WLS-kuvakirjaston (Widgit Symbols). Muitakin kuvia voi lisätä.

Ohjelmasta voi lähettää sähköposti- ja tekstiviestejä sekä selata internettiä ja kalenteria. Grid 3 -ohjelmalla voi tarvittaessa ohjata myös ympäristönhallintajärjestelmään liitettyjä laitteita.

Lisätietoa Grid 3 -kommunikointiohjelmasta (Smartbox, englanninkielinen sivu)

Valmiita kommunikointitaulustoja

Grid 3 -ohjelmaan saa valmiita kommunikointiin tarkoitettuja kuvallisia sanastoja eli taulustoja.

Taulustot toimivat DialoQ-taivuttimen ja puhesynteesin kanssa, esimerkiksi Nuance tai DialoQ:n äänet. Taivutin muuntaa kuvalliset viestit sujuvaksi puheeksi.

SähköSANOMA-taulustosta löytyy kommunikointiohjelman harjoitteluvaiheeseen Lasten SähköSANOMA, sekä SähköSANOMA 24 ja 48 -versiot lapsille ja nuorille, jotka jo hallitsevat laajan kommunikointikansion käyttöä.

SähköSANOMA-taulustossa on huomioitu erityisesti katseohjaukseuksella tapahtuva viestintä.

Lisätietoa ja esittelyvideo SähköSANOMA-taulustosta. (Tikoteekki)

Boardmaker with Speaking Dynamically Pro

Näkymä Sähkösanoma-nimisestä kommunikointiohjelman sisällöstä

SähköSANOMA-kommunikointitaulusto Boardmaker ja Speaking Dynamically Pro -ohjelmssa.

Boardmaker with Speaking Dynamically Pro -ohjelmaa voi käyttää kommunikointiin kuvilla tai kirjoittamalla. Kerronnan välineenä voi käyttää myös itse taltioituja videoita ja valokuvia esimerkiksi tapahtumista.

Puhetoimintona voi käyttää synteettistä tai nauhoitettua puhetta.

Ohjelma sisältää PCS-kuvaston (Picture Communication Symbols). Ohjelmaan voi tuoda myös muita kuvia sekä omia kuvatiedostoja.

Lisätietoa Boardmaker with Speaking Dynamically Pro -ohjelmasta:
Haltija

Kajo Apuvälineet

Valmiita kommunikointitaulustoja

Boardmaker with Speaking Dynamically Pro -ohjelmaan saa valmiita kommunikointiin tarkoitettuja kuvallisia sanastoja eli taulustoja.

Taulustot toimivat yhdessä Tikoteekki-taivuttimen ja Bitlips-puhesynteesiohjelman kanssa tai DialoQ-taivuttimen ja -puhesynteesin kanssa. Taivutin muuntaa kuvalliset viestit sujuvaksi puheeksi.

AACi-taulustot ovat sähköisiä versioita AACi-kommunikointikansioista. AACi-taulustot on suunniteltu erityisesti henkilölle, jotka hyötyvät kategoriapohjaisesta kommunikointikeinosta.

Lisätietoa AACi-taulustoista. (Valteri)

Liekki-taulusto on sähköinen versio Liekki-kommunikointikansiosta. Sen sanasto on järjestetty tilannekohtaisesti. Taulustolla voi tuottaa lausetasoisia viestejä.

Lisätietoa Liekki-taulustosta (Kipinäkeskus)

Roihu-taulusto on sähköinen versio Roihu-kommunikointikansiosta. Sen sanasto on järjestetty tilannekohtaisesti. Taulusto soveltuu lausetasoiseen ilmaisuun.

Lisätietoa ja videoita Roihu-taulustosta (Kipinäkeskus)

SähköSANOMA-taulustosta löytyy kommunikointiohjelman harjoitteluvaiheeseen Lasten SähköSANOMA, sekä SähköSANOMA 24 ja 48 -versiot lapsille ja nuorille, jotka jo hallitsevat laajan kommunikointikansion käyttöä. Sen avulla voi viestiä lausetasoisesti useista eri aiheista.

Lisätietoa ja esittelyvideo SähköSANOMA-taulustosta. (Tikoteekki)

TAIKE-taulusto sisältää laajan sanaston puhevammaisten henkilöiden kommunikointivälineeksi. TAIKEa voidaan käyttää apuna myös mm. kielellisen tietoisuuden, lauseen muodostamisen, sanojen luokittelun, vuorottelun ja kommunikointitaitojen harjaannuttamiseen.

Lisätietoa ja esittelyvideo TAIKE-taulustosta.  (Tikoteekki)

Tobii Communicator 5

Näkymä Tobii-kommunikontiohjelman Taike-kuvataulustosta

Taike-taulusto Tobii Communicator 5 -ohjelmassa.

Tobii Communicator -ohjelmaa voi käyttää kommunikointiin kuvilla tai kirjoittamalla. Kerronnan välineenä voi käyttää myös itse otettuja valokuvia esimerkiksi erilaisista tapahtumista. Communicator 4 ja 5 -versioihin voi tallentaa myös videoita.

Ohjelma sisältää suomenkielisen puhesynteesin sekä PCS- ja SymbolStick-kuvakirjastot. Muitakin kuvakirjastoja voi lisätä.

Ohjelmasta voi lähettää sähköposti- ja tekstiviestejä sekä hallita muita tietokoneen toimintoja. Tarvittaessa sillä voi ohjata myös ympäristönhallintajärjestelmään liitettyjä laitteita.

Lisätietoa Tobii Communicator 5 -ohjelmasta. (Tobii Dynavox, englanninkielinen sivu)

Valmiita kommunikointitaulustoja

Tobii Communicator 5 -ohjelmaan saa valmiita kommunikointiin tarkoitettuja kuvallisia sanastoja eli taulustoja. Nämä taulustot toimivat DialoQ-taivuttimen ja puhesynteesin kanssa, esimerkiksi Nuance. Taivutin muuntaa kuvalliset viestit sujuvaksi puheeksi.

Lisätietoa DialoQ-taivuttimesta ja Nuance-puhesynteesistä. (DialoQ)

Liekki-taulusto on sähköinen versio Liekki-kommunikointikansiosta. Sen sanasto on järjestetty tilannekohtaisesti. Taulustolla voi tuottaa lausetasoisia viestejä.

Lisätietoa Liekki-taulustosta. (Kipinäkeskus)

Roihu-taulusto on sähköinen versio Roihu-kommunikointikansiosta. Sen sanasto on järjestetty tilannekohtaisesti. Taulusto soveltuu lausetasoiseen ilmaisuun.

Lisätietoa ja videoita Roihu-taulustosta. (Kipinäkeskus)

SähköSANOMA-taulustosta löytyy kommunikointiohjelman harjoitteluvaiheeseen Lasten SähköSANOMA, sekä SähköSANOMA 24 ja 48 -versiot lapsille ja nuorille, jotka jo hallitsevat laajan kommunikointikansion käyttöä. Sen avulla voi viestiä lausetasoisesti useista eri aiheista.

Lisätietoa ja esittelyvideo SähköSANOMA-taulustosta. (Tikoteekki)

TAIKE-taulusto sisältää laajan sanaston puhevammaisten henkilöiden kommunikointivälineeksi. TAIKEa voidaan käyttää apuna myös mm. kielellisen tietoisuuden, lauseen muodostamisen, sanojen luokittelun, vuorottelun ja kommunikointitaitojen harjaannuttamiseen.

Lisätietoa TAIKE-taulustosta.  (Tikoteekki)

Lähteenä on käytetty jälleenmyyjien internetsivuja sekä Tikoteekin asiantuntijoita.

Tietosuojaseloste