Kommunikointitaulu

Kuvaesimerkki kommunikointitauluista.

Kommunikointitaulut ovat aihe- tai tilannekohtaisia keskustelusanastoja, jotka esitetään kuva- tai bliss-symboleilla. Sanastot voidaan koota yksittäisiin laminoituihin arkkeihin, kommunikointikansioon tai tablettisovelluksiin.

Kommunikointitaulut soveltuvat apuvälineiksi tilanteisiin, joissa pärjää rajatulla sanastolla.

Esimerkki
Lapsella voi olla kommunikointitaulu, joka liittyy tiettyyn leikkiin tai huvipuistossa käyntiin. Aikuiselle kommunikointitauluun voidaan koota ennakkoon sanastoa, jota hän tarvitsee lääkärissä tai ostoksilla.

Kommunikointitaulun sanasto on yleensä rakennettu niin, että kerronta tapahtuu kokonaisten lauseiden sijaan avainsanoilla. Usein kommunikointitaulut edeltävät kommunikointikansioiden käyttöä.  

Alkuvaiheessa voi olla tarpeen, että taulun kuvat ovat irrotettavissa ja kiinnitettävissä tauluun tarranauhan avulla. Tällöin keskustelukumppani mallittaa asiaa taulusta, mutta puhevammainen henkilö tekee valintansa taulusta irrotettavista kuvista ja ojentaa ne kumppanille.

Usein kuvien käytöllä pyritään saamaan selville, mitä ihminen haluaa. Kuvia tarvitaan myös tapahtumien kommentointiin tai kertomiseen toiselle sekä tunteiden ilmaisemiseen.

Tiettyyn toimintoon, leikkiin tai arjen tilanteeseen tehty kommunikointitaulu helpottaa myös tilanteessa etenemistä. Aikuinen voi mallittaa esimerkiksi nukkeleikin etenemistä kommunikointitaulusta. Mallittamisen rinnalla hänen tulee tarjota lapselle tilaisuus viedä leikkiä haluamaansa suuntaan. Käytännössä se tapahtuu pitämällä riittävästi taukoja, jolloin myös lapsi voi osoittaa haluamiaan kuvia. 

Toimintaohjeet ja laulutaulut jäsentävät tilanteiden kulkua

Kuvallisia taulustoja ja materiaaleja kootaan myös muihin käyttötarkoituksiin kuin keskustelun välineiksi. Kuvalliset toimintaohjeet sekä laulu- tai lorutaulut ovat esimerkkejä toimintaa jäsentävistä kuvallisista materiaaleista.

Kuvalliset materiaalit tukevat silloin ensisijaisesti toimintaan valmistautumista ja sen eri vaiheiden seuraamista tai suorittamista. Toki kuvia voi käyttää myös keskustelun tukena, kun aiheesta puhutaan.

Kirjaintaulu korvaa kynän ja paperin

aakkostaulu ja katsekehikko

Kirjaimia voi osoittaa kädellä tai katseella.

Kirjaintaulu on apuväline katseella, osoittamalla tai aakkostamalla tapahtuvaan kirjoittamiseen. Kirjaintaulusta voi osoittaa koko sanan kirjain kirjaimelta, tai pelkästään sanan alun.

Tietosuojaseloste