Kommunikointitaulu

Kuvaesimerkki kommunikointitauluista.

Kommunikointitaulut ovat aihe- tai tilannekohtaisia keskustelusanastoja, jotka esitetään kuva- tai bliss-symboleilla. Sanastot voidaan koota yksittäisiin laminoituihin arkkeihin tai monisivuiseen kommunikointikansioon. Tilannekohtainen kommunikointitaulu voi olla myös kommunikointisovelluksessa, esimerkiksi tabletissa.

Kommunikointitaulut toimivat tilanteissa, joissa pärjää rajatulla sanastolla.

Esimerkki
Lapsella voi olla kommunikointitaulu, jossa on sanastoa tiettyyn leikkiin tai käyntiin huvipuistossa. Aikuiselle kommunikointitauluun voidaan koota sanastoa esimerkiksi lääkärissä tai ostoksilla käyntiä varten.

Kommunikointitaulun sanasto on yleensä rakennettu niin, että kerronta tapahtuu kokonaisten lauseiden sijaan avainsanoilla. Usein kommunikointitaulut edeltävät kommunikointikansioiden käyttöä.  

Kun lapsi harjoittelee kommunikointia kuvien avulla, voi olla hyvä käyttää tarrakiinnitteisiä kuvia kommunikointitaulussa. Esimerkiksi valintatilanteissa vanhempi osoittaa kuvia taulusta ja lapsi irrottaa ja ojentaa valitsemansa kuvan vanhemmalle.

Usein kuvien käytöllä pyritään saamaan selville, mitä ihminen haluaa. Kuvia tarvitaan myös tapahtumien kommentointiin tai kertomiseen toiselle sekä tunteiden ilmaisemiseen.

Tiettyyn toimintoon, leikkiin tai arjen tilanteeseen tehty kommunikointitaulu helpottaa myös tilanteessa etenemistä. Aikuinen voi mallittaa esimerkiksi nukkeleikin etenemistä kommunikointitaulusta. Mallittamisen rinnalla hänen tulee tarjota lapselle tilaisuus viedä leikkiä haluamaansa suuntaan. Käytännössä se tapahtuu pitämällä riittävästi taukoja, jolloin myös lapsi voi osoittaa haluamiaan kuvia. 

Toimintaohjeet ja laulutaulut jäsentävät tilanteiden kulkua

Kuvallisia taulustoja ja materiaaleja kootaan myös muihin käyttötarkoituksiin kuin keskustelun välineiksi. Kuvalliset toimintaohjeet sekä laulu- tai lorutaulut ovat esimerkkejä toimintaa jäsentävistä ja kielellisiä ilmaisuja havainnollistavista materiaaleista.

Toimintaohjeet auttavat ennakoimaan tulevaa tutustumalla siihen, mitä tilanteessa tapahtuu. Toimintaohjeet ovat myös nimensä mukaisesti ohjeita toiminnan eri vaiheisiin. Toimintaohjeissa ei sen sijaan ole sellaista sanastoa, jolla tilannetta voisi kommentoida tai kysyä jotakin.

Kirjaintaulu korvaa kynän ja paperin

aakkostaulu ja katsekehikko

Kirjaimia voi osoittaa kädellä tai katseella.

Kirjaintaulu on apuväline katseella, osoittamalla tai aakkostamalla tapahtuvaan kirjoittamiseen. Kirjaintaulusta voi osoittaa koko sanan kirjain kirjaimelta, tai pelkästään sanan alun.

Tietosuojaseloste