Kun yhteinen kieli puuttuu

Monet puhe- ja kommunikointivaikeudet haittaavat kykyä ilmaista ja ymmärtää puhuttua kieltä. Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, miten kanssaihminen voi omalla toiminnallaan helpottaa kommunikointia silloin, kun kyse on kielellisen kommunikoinnin vaikeudesta.

Puhevammaisuuteen voi liittyä myös vaikeus ottaa kontaktia ja olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Silloin kanssaihmisen on tärkeää tukea ja vahvistaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Lue lisää aiheesta Jos vuorovaikutus ei etene tavalliseen tahtiin.

Kanssaihmisen toiminta sanallisessa viestinnässä

piirroskuva keskustelutilanteessa, jossa puhevammainen henkilö ja puhuva henkilö.

Kumppani voi toiminnallaan auttaa kommunikoinnin sujumista.

Viestin kertojana havainnollista

  • Havainnollista puhettasi ilmeillä, näyttämällä, piirtämällä tai kirjoittamalla keskeisiä sanoja paperille.
  • Hidasta tarvittaessa puhenopeutta ja käytä helposti ymmärrettäviä ilmaisuja. Käytä tarvittaessa selkokieltä.
  • Käytä samoja ilmaisukeinoja kuin kumppanisi.
  • Kysy kumppaniltasi, ymmärsikö hän viestisi. 

Viestin kuulijana keskity, tulkitse ja auta

  • Keskity ja kuuntele. Vähennä omaa puhettasi ja pidä taukoja vuoropuhelussa. Sopiva tauko syntyy, kun lasket mielessäsi viiteen.
  • Säilytä katsekontakti keskustelukumppaniisi, kun odotat häneltä ilmaisua. Seuraa hänen eleitään, ilmeitään sekä muita sanattomia viestejä ja vastaa niihin.
  • Toista ääneen, miten asian ymmärsit ja varmista, tarkoittiko hän sitä.
  • Esitä tarkentavia kysymyksiä.
  • Ylitulkitse kumppanisi eleitä ja kerro sanallisesti, mitä ne sinulle viestivät.

Tarkentavat kysymykset

Esitä tarkentavat kysymykset mieluiten avoimessa muodossa. Avoimet kysymykset rohkaisevat tuottamaan henkilön omia ajatuksia ja ideoita.

Avoin kysymys: "Miten lomasi meni?"
Suljettu kysymys: "Oliko lomalla kivaa?"

Sanattomien viestien ylitulkinta

Havainnoi kumppanisi eleitä ja toimintaa ja esitä havaintosi hänelle. Esitä tulkintasi sanoilla ja eleillä.

"Haukottelet, oletko väsynyt?"
Havainnollista asiaa painamalla silmäsi kiinni ja kallistamalla päätäsi.

Samojen ilmaisukeinojen käyttö

Käytä samoja ilmaisukeinoja, joita kumppanisi käyttää. Ne voivat olla eleitä, ilmeitä, kädellä osoittamista jne. Kun käytät samoja ilmaisukeinoja, kumppanisi tietää, että teillä on yhteinen kieli.

Lisätietoa keskustelukumppanin osuudesta viestinnässä, kun käytössä on kommunikoinnin apuväline.

Yhteisen kielen löytäminen on tärkeää kommunikoinnin mielekkyyden kannalta. Voit kokeilla käytännössä, mikä merkitys yhteisellä kielellä on kommunikoinnin mielekkyyden kannalta.

Juttele kaverillesi vierasta kieltä tai keksimääsi "omaa kieltä" minuutin ajan. Hyvin pian huomaat, että sinua ei huvita enää jatkaa. Miksi? Koska kaverisi ei vastaa eikä puhu kanssasi samaa kieltä.

Asiantuntijana puheterapeutti Kaisa Laine Kehitysvammaliiton Tikoteekistä

Lisätietoa:

Kent-Walsh, J., Mcnaughton, D. (2005): Communication Partner Instruction in AAC: Present Practices and Future Directions (Informa Healthcare)

Näkökulmia

(O)saammeko jutella? -blogissa on havaintoja ja kokemuksia puhevammaisten ja puhuvien ihmisten välisistä keskusteluista

Liisa Mertala haluaa hämmästyttää (Tikonen 2/2019, Tikoteekki)

 

Tietosuojaseloste