Laajan kansion rakenne

 kommunikointikansion kansi ja sisäaukeama

Laajan kansion etukannessa on valmiita pikaviestejä, sisältösivuilta viestit voi koota lauseenomaisesti. 

Laajan kommunikointikansion rakenne perustuu sanaston ryhmittelyyn seuraavasti.

 1. Etukannessa ovat usein tarvittavat ns. pikaviestit.
 2. Vasemmassa sisäkannessa ovat yleisimmät sanat, joita ilmaisuissa tarvitaan.
 3. Kansion ensimmäisellä sivulla ovat ilmaisun luonnetta (kysymys, vitsi, jne.) ja aikamääreitä (mennyt, nyt, tuleva) kuvaavat symbolit.
 4. Kansion sisältösivut on luokiteltu aiheen mukaan: mielipide, ihmiset, terveys ja keho, vapaa-aika, koti, paikat, päiväkoti tai koulu, kuvailevat sanat (adjektiivit), verbit, ruokailu, vaatteet, aika ja erityispäivät, kirjaimet ja numerot.
 5. Kansion selaamista helpottavat kirjanmerkit (ulokkeet sivun ulkoreunassa) ilmaisevat aiheen vaihtumisen. 

Yhdellä aukeamalla oleva sanasto on luokiteltu sanaluokittain ja erotetaan toisistaan taustavärillä. Värikoodaus on sama kuin blisskielessä.

 • Keltainen: nimeävät symbolit
 • Punainen: toimintaa kuvaavat symbolit
 • Vihreä: kuvailevat symbolit
 • Sininen: ihmiset, persoonapronominit
 • Valkoinen: konjunktiot, pronominit, kysymyssymbolit
 • Harmaa: lauseen pienet rakenneosat, kuten kieltosanat, huudahdussanat ja apumerkit

Lisää aiheesta 

Kansioihin liittyvää tietoa ja materiaalia kootusti:

Kommunikointikansiot-teema

Tietosuojaseloste