Lausetasoinen kerronta

Kauppalistan suunnittelua kommunikointikansion avulla. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Kun kansio on käyttäjälleen tuttu ja pienten lauseiden teko jo sujuu häneltä hyvin, kannattaa pikkuhiljaa lähteä pidentämään lauseita.

Ryhtykää käyttämään myös pikkusanoja ja mahdollisia kielioppimerkkejä mallittaessanne kansion käyttöä. Tällä tavalla ne ja niiden käyttö tulevat tutuksi myös kansion käyttäjälle.

Muistakaa tehdä myös kysymys- sekä kieltolauseita. Vaikka olisi tiedossa, mitä kansion käyttäjä on kertomassa, on hyvä antaa hänelle aikaa ilmaista asiansa loppuun. Tämän jälkeen voi tehdä täydentäviä kysymyksiä ja lopuksi varmistaa, että viesti ymmärrettiin oikein. Tämä aktivoi häntä kertomaan kansion avulla.

On hyvä, että kerrotte kansion avulla myös omista päivän tapahtumistanne. Mitä hassumpia asioita kerrotte, sitä enemmän se innostaa. Aina ei siis tarvitse puhua totta.

Pelejä ja harjoituksia lausetasoiseen kerrontaan

Lautapeli

Pelatkaa lautapeliä ja kertokaa kansion avulla, mitä pelipohjan eri kuvissa on tai tapahtuu.

lautapelin pohja, jossa on valokuvia ja piirroskuvia. Tarkoitus on kertoa kuvista omin sanoin, mitä kuvassa tapahtuu.

Hampurilaisen tilaus

Miettikää ja harjoitelkaa etukäteen, miten tilaat hampurilaisen. Kun menette hampurilaisille, antakaa kansion käyttäjän itse tehdä oma tilauksensa kansion avulla. Toimikaa vain äänenä tarvittaessa. Näin hän saa kokemuksia kansiolla kommunikoinnista myös vieraiden ihmisten kanssa.

Keskustelu ajankohtaisesta aiheesta

Ottakaa lehti tai nettisivu ja keskustelkaa jostakin ajankohtaisesta aiheesta kansion avulla.

Selkosanomat kuvilla -verkkolehdesä kerrotaan uutisista kuvien tuella. Ajankohtaisiin uutisaiheisiin liittyvät kuvasymbolit saa myös tulostettavana kuva-arkkina.

Sisällön on suunnitellut ja tuottanut asiantuntija Virpi Yiannakou Kehitysvammaliiton Tikoteekistä.

Tietosuojaseloste