LOVIT - avain onnistuneeseen kohtaamiseen

pelikortit, joista muodostuu kirjaintunnus LOVIT

LOVIT® muistuttaa osaavan kumppanuuden elementeistä: läsnäolo, odottaminen, vastaaminen, ilmaisun mukauttaminen ja tarkistaminen.

Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on yksi ihmisen perustarpeista. Usein se sujuu asiaa sen kummemmin miettimättä.

Kun toisen osapuolen keinot ilmaista itseään ja mahdollisuudet ottaa osaa vuorovaikutukseen ovat vähäisemmät, vuorovaikutuksesta tulee tasa-arvoisempaa, kun lähi-ihminen tulee häntä vastaan tavassaan kommunikoida.

Lähi-ihmisen taidot ja mukautumiskyky vaikuttavat ratkaisevasti vuorovaikutuksen onnistumiseen ja siihen, millaiset mahdollisuudet hänen kumppanillaan on osallistua yhteiseen tilanteeseen.

Tikoteekin LOVIT-muistisääntöön on kiteytetty elementit, joiden avulla jokainen voi harjaantua osaavaksi kumppaniksi. 

Videolla kerrotaan, mistä LOVITissa on kyse. (Tikoteekki)

Kiinnitä vuorovaikutuksessa huomiota seuraaviin asioihin (LOVIT):

  • ole läsnä ja keskity häneen
  • odota ja anna tilaa hänen kommunikointialoitteilleen
  • vastaa hänen viestintäänsä
  • mukauta omaa ilmaisuasi niin, että löydätte yhteisen kielen
  • tarkista, että ymmärrätte toistenne viestit ja haluatte jatkaa vuorovaikutusta.

Läsnäolo vuorovaikutuksessa

Läsnäolo toteutuu, kun rauhoitat mielesi ja keskityt henkilöön, jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa.

On myös tärkeää, että ilmaiset ilmeilläsi, olemuksellasi ja asennollasi, että olet tilanteessa häntä varten. Tällöin keskustelukumppanisi aistii, että olet kiinnostunut hänestä ja haluat saada kontaktin häneen.  

Odottaminen vuorovaikutuksessa

On tärkeää antaa tilaa keskustelukumppanille, odottaa hänen aloitteitaan ja kuunnella, mitä sanottavaa hänellä on. Odottaminen vuorovaikutuksessa edellyttää osaavalta kumppanilta herkkyyttä tunnistaa, milloin olla hiljaa ja milloin rohkaista toista aloittamaan.

Tällöin keskustelukumppanisi aistii, että hänen ajatuksensa ja osallistumisensa ovat tärkeitä sinulle.

Vastaaminen vuorovaikutuksessa

Vuorovaikutuksen etenemisen kannalta on oleellista, että osaava kumppani reagoi jollakin tavoin keskustelukumppanin viestiin. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus kannustaa jatkamaan vuorovaikutusta.

Tällöin keskustelukumppanisi tuntee, että hänen asiansa on sinulle tärkeä ja hänen viesteillään on merkitystä.

Ilmaisun mukauttaminen

Yhteinen kieli on väline kommunikointiin ja sen löytämiseksi sinun on tärkeää eläytyä keskustelukumppanisi kokemusmaailmaan sekä kykyyn ymmärtää ja hahmottaa asioita. Toisen kokemusmaailmaan eläytyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että käytät hänelle tuttuja ja ymmärrettäviä viestintätapoja.

Tällöin keskustelukumppanisi tuntee, että hänen viestintätapansa ovat yhtä toimivia ja hyväksyttyjä kuin mikä tahansa ilmaisukeino. Lisäksi hän tuntee, että sinulle on tärkeää, että sinä ymmärrät häntä ja hän sinua.

Tarkistaminen

Vuorovaikutustilanteessa tarkistamisella tarkoitetaan kahta asiaa. Keskustelukumppania havainnoimalla voi varmistaa, toimiiko teidän kielenne vai pitääkö ilmaisua mukauttaa. Vai onko kyse siitä, että keskustelukumppanin ajatukset ovat jo muulla ja yhteinen hetki on aika lopettaa.

Tällöin keskustelukumppanisi kokee, että sinä haluat löytää yhteisymmärryksen hänen kanssaan. Vuorovaikutuksessa voi myös pitää tauon silloin, kun siltä tuntuu.

Asiantuntijana puheterapeutti Kaisa Martikainen, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

LOVIT lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa

Vuorovaikutus vahvistuu, kun vanhempi on läsnä, odottaa ja antaa tilaa lapsen aloitteille, vastaa ja mukauttaa ilmaisuaan lapsen tarpeiden mukaan sekä tarkistaa, ymmärsivätkö hän ja lapsi toisiaan.

Video taaperoikäisen lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksesta. Videon toteutus: Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Video lapsen ja vanhemman yhteisestä leikistä. Videon totetus: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Lisätietoa LOVITista 

Tietosuojaseloste