Mitä on puhevammaisuus?

Puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan kuulevaa ihmistä, joka ei tule arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa tai ymmärtää puhetta. Usein puhevammaan liittyy myös lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla on eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia. Noin joka toinen heistä tarvitsee puhetta korvaavia apuvälineitä. 

Lisäksi on arvioitu, että reilulla 10 prosentilla väestöstä on sellaisia kielellisiä vaikeuksia, että he tarvitsevat selkokieltä ymmärtääkseen lukemaansa tai kuulemaansa (Selkokielen tarvearvio 2019).

Video puhevammaisuudesta ja oikeudesta kommunikointiin.

Puhe- ja kommunikaatiovaikeus voi liittyä puhe- ja ääntöelimistön toimimattomuuteen tai vaikeuteen tuottaa ja ymmärtää kielellisiä ilmaisuja. Kielelliset vaikeudet heijastuvat puheen lisäksi usein kykyyn lukea ja kirjoittaa.

Kommunikointia ja ihmisten välistä kanssakäymistä voivat haitata merkittävästi myös sellaiset aivojen kehitykselliset häiriöt, jotka heijastuvat henkilön kykyyn olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Esimerkiksi kyky havaita ympäristöä ja reagoida toisten ihmisten viestintään voi olla rajoittunut.

Eriasteiset kommunikointivaikeudet voivat olla synnynnäisiä ja liittyä esimerkiksi CP-oireyhtymään, kehitysvammaisuuteen, autismikirjon muotoihin tai lasten kehityksellisiin kielihäiriöihin.

Video Vernestä, jolla on puheen kehityksen viivästymä.

Puhekyvyn ja kielelliset taidot voi menettää myös äkillisen tai etenevän neurologisen sairauden tai vamman seurauksena. Niitä ovat esimerkiksi aivoverenkierron häiriöt, aivovammat, MS- ja ALS-tauti sekä muistisairaudet.

Video Marjasta, joka menetti puhekykynsä sairastuttuaan ALSiin.

Lue lisää puhevammaisuuden syistä ja ilmenemismuodoista.

Puhevammaisen henkilön kommunikointi- ja toimintamahdollisuuksia voidaan edistää ratkaisevasti

Oikeus kommunikointiin on ihmisoikeus. 

Puhevammaisen ihmisen elämää ja arkea

Hetkiä Liisan arjessa (YouTube, Tikoteekki)

Hetkiä Vernen arjessa (YouTube, Tikoteekki)

Hetkiä Katin arjessa (YouTube, Tikoteekki)

Hetkiä Elinan arjessa (YouTube, Tikoteekki)

Hetkiä Eemelin arjessa (YouTube, Tikoteekki)

(O)saammeko jutella? -blogissa on havaintoja ja kokemuksia puhevammaisten ja puhuvien ihmisten välisistä keskusteluista

Porinaa koronan aikaan (Tikonen 2/2020, Tikoteekin julkaisu)

Liisa Mertala haluaa hämmästyttää (Tikonen 2/2019, Tikoteekin julkaisu)

Lääkäri Victoria Webster ei kerro CP-vammastaan potilaalle (Kodin Kuvalehti)

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste