Miten kuntoutusta saa?

Vastuu puhevammaisen henkilön kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta sekä apuvälineiden hankinnasta on käytännössä aina julkisella terveydenhuollolla. Kuntoutuksen ja apuvälineiden kustannuksista voivat vastata kuitenkin myös Kela tai vakuutuslaitos riippuen kuntoutujan iästä ja puhevamman aiheuttajasta.

Kommunikoinnin kuntoutus- ja apuvälinetarve todetaan yleensä puheterapeutin tekemässä tutkimuksessa, ja se kirjataan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelmaan.

Lisätietoa kommunikoinnin kuntoutuksen vaiheista

Tarvisetko kommunikoinnin kuntoutusta tai apuvälineitä?

Kysy kuntoutuksesta ja kuntoutussuunnitelmasta terveyskeskuksen puheterapeutilta.

Apuvälineiden hankinnasta voit kysellä myös lähimmästä Tikoteekki-verkoston toimipaikasta.

Muut kommunikoinnin kuntoutusta tukevat palvelut

Kommunikaatio-ohjaus

Sopeutumisvalmennus

Vertaistuki

Juttu-tupa -kurssit afaattisille henkilöille (Aivoliitto)

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste