Näkömonivammaisuus ja vuorovaikutus

Näkömonivammainen lapsi haastaa vanhemmat ja muut lähihenkilöt vuorovaikutukseen, joka vaatii herkkyyttä ja rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja.

Lähi-ihmisten toiminta on merkittävä  vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta. Näkömonivammaisen lapsen tekemät vuorovaikutusaloitteet ovat usein hyvin hienovaraisia, ja niiden huomaaminen edellyttää herkkyyttä lähi-ihmisiltä. Lapsen vuorovaikutustaidot voivat kehitttyä ainoastaan kokemuksista, joissa hänen aloitteensa huomataan ja niihin vastataan.

Näkömonivammainen lapsi -materiaalin kansi.

 

 

Julkaisussa on tietoa kommunikoinnin kehityksen tukemisesta ja toiminnallisesta näönkäytöstä sekä periaatteita näkömonivammaisen lapsen kanssa toimimisesta arjessa. Kirjanen sisältää myös käytännön vinkkejä kommunikointipassista aistileikkeihin.

Julkaisu on tarkoitettu arjen tueksi niin kuntouttajille, hoitajille kuin näkömonivammaisten lasten perheillekin. Käytännönläheinen kirjanen antaa eväitä ongelmien ratkaisuun ja edesauttaa onnistumisen kokemuksien saamista yhdessä näkömonivammaisen lapsen kanssa.

Julkaisu perustuu Näkövammaisten Keskusliiton Kuntoutus-Iiriksen lasten kuntoutuksen ja Kehitysvammaliiton Tikoteekin vuonna 2004 käynnistämästä yhteishankkeesta saatuihin kokemuksiin. Hankkeen tavoitteena oli antaa lasten vanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville lähi-ihmisille keinoja lapsen mahdollisimman kokonaisvaltaisen kehittymisen ja kuntoutumisen tukemiseen.

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste