Näppäimistöt

selkeät näppäintarrat liimattuina tavanomaiseen näppäimistöön

Tavanomaisen näppäimistön päälle on liimattu selkeät kirjaintarrat. (Aviris)

Usein tavanomainen näppäimistö on riittävä, kunhan näppämistöasetukset säädetään tietokoneen käyttäjän mukaan. Näppäimistöasetukset löytyvät tietokoneen aputoiminnoista.

Näppäimistön helppokäyttöisyyttä lisää esimerkiksi näppäimen toiston suodatus -toiminto. Silloin näppäintä voi painaa pidempään ilman, että tekstiin tulee ylimääräisiä merkkejä.

Näppäinten erottumista voidaan edesauttaa, kun tavanomaisen näppäimistön laitetaan selkeät näppäintarrat.

Tikoteekin videolla esitellään erilaisia tietokoneen ohjaintapoja ja apuvälineitä.

Näppäimistöapuvälineitä

Apuvälineenä myydään näppäimistöjä, joissa on selkeät, kookkaat näppäimet sekä muita lisäominaisuuksia.

Erillistä näppäinkehikkoa voidaan tarvita, mikäli kättä on vaikea kannatella näppäimistön päällä tai sormen kohdistaminen on epätarkkaa. Näppäinkehikon päällä käsi voi levätä, ja se auttaa myös sormen kohdistamisessa.

Nykyään sarjavalmisteisia näppäinkehikkoja ei juurikaan ole. Sen sijaan 3D-tulostettuja malleja voi hankkia esimerkiksi iPadeihin ja joihinkin perusnäppäimistöihin.

näppäimistö ja erillinen 3D-tulostettu näppäinkehikko

Microsoftin perusnäppäimistö, johon saa näppäinkehikon 3D-tulostuksena. Lisätietoa Kajo Apuvälineet.

suurikirjaiminen näppäimistö ja erillinen näppäinkehikko

Apuvälinekäyttöön suunniteltu erikoisnäppäimistö Vision Board, johon voi hankkia myös näppäinkehikon. Lisätietoa Haltija.

Esimerkkejä muista näppäinkehikoista (Keyguard Assistive Technology)

Näyttö- eli ruutunäppäimistöt

Näyttö- eli ruutunäppäimistöt sisältyvät automaattisesti kosketusnäytöllisiin laitteisiin sekä pc-tietokoneiden käyttöjärjestelmiin.

Windows-laitteen näyttönäppäimistö

Windows-laitteissa on oma helppokäyttöinen näyttönäppäimistö, jonka voi ottaa käyttöön käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnoista. Näppäimistön voi suurentaa näytöllä, suurentaminen tapahtuu näppäimistön reunoihin tarttumalla ja vetämällä. Näppäimistön asetusvalikosta voi ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön sekä määritellä, tapahtuuko kirjoittaminen hiirellä napsauttamalla vai hiirellä osoittamalla tietyn ajan (ns. dwell-toiminto). Näppäimistössä on myös askeltava toiminto, jolloin ohjelma askeltaa näppäin näppäimeltä valittavat kohteet.

Windows_näyttönäppäimistö ja asetusvalikko

Näkymä Windows-käyttöjärjestelmän näyttönäppäimistöstä, josta valinnan voi tehdä myös hiirellä osoittamalla.

Kommunikointohjelmien ruutunäppäimistöt

Mikäli käyttöjärjestelmän oma näyttönäppäimistön ominaisuudet eivät riitä, kirjoittamisen apuvälinearvioinnin perusteella voidaan hankkia myös kirjoittamisen apuvälineenä kommunikointiohjelma, jonka näyttönäppäimistössä on monipuolisemmat ominaisuudet.

näkymä kommunikointiohjelman ruutunäppäimistöstä

Kommunikointiohjelmissa on omat näyttö- eli ruutunäppäimistönsä. Ne sisältävät usein monia muokkausmahdollisuuksia niin näppäinten asettelun kuin värienkin suhteen.

ruutunäppäimistössä kirjaimet keskitetty

Näppäinten keskittäminen helpottaa kirjoittamista päähiiren avulla. Kuva: OYS Kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

 

ruutunäppäimistössä kirjaimet on ryhmitelty kolmeen askellusalueeseen.

Alueaskelluksella käytettävässä ruutunäppäimistössä kirjaimet on aseteltu sen mukaan, kuinka usein ne esiintyvät suomenkielisessä tekstissä. Kuva: OYS Kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

Lisätietoa kommunikointiohjelmista.

Lähteenä on käytetty Tikoteekin asiantuntijoita.

Tietosuojaseloste