Oikeus kommunikointiin

Kuvassa ryhmä ihmisiä harjoittelee viittomaa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus kommunikointiin. Oikeus perustuu lakeihin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Oikeus kommunikointiin turvataan erityisesti YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 19. artiklassa, jonka mukaan jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen. Mielipiteen- ja sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoa ja ajatuksia.

Puhevammaisella ihmisellä on oikeus voida kommunikoida esteettömästi sekä saada tietoa hänelle ymmärrettävässä muodossa.

Lue lisää kommunikoinnin esteettömyydestä.

Puhevammaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus myös kuntoutukseen, joka edistää ja tukee toimintakykyä, elämäntilanteen hallintaa sekä itsenäistä suoriutumista arjessa.

Lue lisää kommunikoinnin kuntoutuksesta.

Näille sivuille on kerätty keskeisimmät puhevammaisten ihmisten oikeuksia koskevat lait ja kansainväliset sopimukset.

Tietosuojaseloste