Olemuskielisten ilmaisujen havainnointityökalut

Usein ajattelemme, että luonnollisia eleitä on helppo tulkita. Esimerkiksi, että pään pois kääntäminen tarkoittaisi "ei, en halua". Joillekin puhevammaisille ihmisille on kuitenkin saattanut muodostua yksilöllisiä tapoja viestiä.

Läheiset ihmiset ovat yleensä oppineet tulkitsemaan näitä viestejä, mutta on tärkeää, että myös muut kommunikointikumppanit osaavat tulkita ja ymmärtää henkilön ainutlaatuista viestintää. Esimerkiksi maiskuttelu voi tarkoittaa jollakin henkilöllä "Olen janoinen", ja toisella se on merkki siitä, että hän on iloinen ja tyytyväinen.

Lomake ilmaisujen havainnointiin ja tulkintaan

Olemuskieliset ilmaisuni -havainnointilomake auttaa kokoamaan ja kirjaamaan ylös yksilöllisiä olemuskielisiä ilmaisuja sekä sitä, miten niihin kannattaa vastata. 

Kenelle?

Olemuskieliset ilmaisuni -lomake on työväline lähi-ihmisille. Lomakkeelle kootaan tietoa niiden ihmisten tavoista viestiä, joiden kommunikoinnin onnistuminen riippuu lähi-ihmisten taidosta tulkita ja vastata heidän viesteihinsä.

Lähi-ihmiset voivat kehittyä taidoissaan, kun heillä on käytettävissään esimerkkejä siitä, miten ja mitä henkilö yrittää ilmaista. Ja miten heidän itsensä kannattaisi vastata näihin kommunikointiyrityksiin.

Miten lomaketta käytetään?

Tutustu ihmiseen viettämällä aikaa hänen kanssaan ja havainnoi häntä arjen erilaisissa tilanteissa. Keskustele lisäksi niiden ihmisten kanssa, jotka tuntevat hänet hyvin ja jotka toimivat hänen vuorovaikutuskumppaneinaan erilaisissa ympäristöissä.

1. Suunnittele, havainnoi ja kuvaile käyttäytymistä.

Pohdi tässä vaiheessa,

  • mitä toimintoja alat listata
  • milloin ja missä tietty käyttäytyminen ilmenee (tilanteet, joissa sinun olisi hyvä tehdä havaintoja)
  • miten kuvailisit käyttäytymistä mahdollisimman selkeästi
  • mitä useimmat ihmiset (pääasialliset vuorovaikutuskumppanit) tulkitsevat käyttäytymisen tarkoittavan
  • mikä on paras tapa vastata viestiin.
2. Kokoa ja tee lisää tulkintoja käyttäytymisestä.

Kirjaa ylös, mitä tietyt toiminnat voisivat tarkoittaa. Henkilö saattaa käyttää samaa ilmaisukeinoa eri asioiden kommunikoimiseen eri tilanteissa. Joskus lähi-ihmisillä saattaa myös olla keskenään erilaisia tulkintoja ja sen vuoksi on tärkeää keskustella heidän kanssaan ja yrittää löytää yhteinen näkemys. Muista tarkistaa tutuilta ihmisiltä, että he ovat samaa mieltä kanssasi ja että olet kirjannut asiat oikein. Valokuvat tai lyhyet videot saattavat myös helpottaa muita ymmärtämään paremmin henkilön kommunikointia.

Tässä vaiheessa voit alkaa täydentää Olemuskieliset ilmaisuni -taulukkoa. Voit kirjata taulukkoon yksittäisiä viestejä ja niiden merkityksiä, tai ryhmitellä viestit esimerkiksi tiettyjen tilanteiden ja niitä kuvaavien otsikoiden alle (esim. ulkoilu, ruokailu, valokuvien katselu).

Mikäli käyttäytymiselle on olemassa vaihtoehtoisia tulkintoja, kannattaa nekin kirjata lomakkeelle. Myös se, miten viesteihin olisi hyvä vastata, voi joskus vaihdella tilanteesta toiseen, vaikka pyrkimys olisikin yhtenäiseen vastaamistapaan. Erilliset A4- ja A5-kokoiset sivut voi joko laminoida tai laittaa kansion muovitaskuun.

3. Kirjoita minä-muodossa.

Kirjoita elekielisten ilmausten kuvaukset esimerkiksi: "Kun teen ...., se tarkoittaa ....".

4. Jaa kokoamasi havainnot eri osa-alueisiin.

Käyttäjää helpottaa, kun jaat kokonaisuuden pienempiin osiin ja otsikoit osiot selkeästi. Otsikoi esimerkiksi: vapaa-aika, sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, ruokailu, kylpeminen jne. Kuvaile myös erikseen, miten henkilö ilmaisee, että hän pitää tai ei pidä jostakin, tai miten hän viestii kyllä ja ei -vastaukset.

5. Tiedota muille.

Päivittäisten vuorovaikutuskumppaneiden ja mahdollisten uusien kumppaneiden on tärkeää tietää sanastosta. Varmista, että kopio tästä lomakkeesta on helposti kaikkien saatavilla.

6. Päivitä lomaketta säännöllisesti.

Päivitä lomaketta säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain, jotta sisältö vastaa henkilön sen hetkistä kommunikointia.

Säilytys

On tärkeää huolehtia siitä, että lomake kulkee henkilön mukana ympäristöstä toiseen ja että se löytyy helposti silloin, kun sitä tarvitaan. Huolehdi siis, että koottu tieto on tuotettu kestävään ja mukana kuljetettavaan muotoon. Yksinkertaisimmillaan lomake voi olla yksi A4-sivu, joka on laminoitu. Sen voi myös liittää osaksi henkilön laajempaa portfoliota.

Tallenna kokoamasi tieto sähköisessä muodossa tietokoneelle. Voit jakaa tiedostosta kopioita esimerkiksi muistitikulla muihin ympäristöihin, mikäli henkilö itse tai häntä edustava läheinen antaa siihen luvan. Varmista myös, että lomaketta säilytetään tietoturvallisesti.

Lähteet:

Scope (2016). The Connecting Me Tool Kit – Part 2. A resource to support people with communication
difficulties to fully participate in their planning of individualised services using a co-design approach.

Miten käytän Olemuskieliset ilmaisuni -lomaketta? (Tikoteekki)

Asiantuntijana Katja Burakoff, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste