Oppaat

Näillä sivuilla on oppaita, joissa on tietoa vuorovaikutuksesta, kommunikoinnista sekä tietokoneen käyttömahdollisuuksista. 

Oppaat on julkaissut Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

Oppaat voi tulostaa pdf-muodossa alla olevista linkeistä. Oppaita voi tilata painettuina yhden kappaleen kutakin ilmaiseksi.

Tätä suurempien tilausten vähimmäismäärä on 10 kappaletta, jolloin hinta on 10 euroa (sisältää postituskulut). Lisäkappaleet maksavat 1 e/kpl.

Painettuja oppaita voi tilata suoraan Tikoteekista sähköpostilla tikoteekki[at]kvl[dot]fi.

Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin

Oppaassa kerrotaan tietoteknisistä apuvälineratkaisuista, joilla tarkoitetaan erilaisia tietokoneita, ohjaimia, ohjelmia ja oheislaitteita. Lisäksi oppaassa kerrotaan, mihin tarkoituksiin ja millä apuvälineillä tietokonetta voidaan käyttää silloin, kun henkilön toimintakyky on heikentynyt sairauden, vamman tai kehitysviivästymän vuoksi. Oppaassa kuvataan myös lyhyesti apuvälineen hankintaprosessia.

Viittomat kommunikoinnissa

Viittomaoppaan kansi.

Oppaaseen on koottu tietoa tukiviittomista ja esimerkkejä niiden käytöstä erilaisissa elämäntilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä tukiviittomien opetteluun.

Kohdaten – opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Kohdaten-oppaan tarkoituksena on auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa. Oppaassa kerrotaan, miten ikääntyminen ja etenevä muistisairaus vaikuttavat vuorovaikutukseen. Oppaassa on myös ohjeita siihen, miten vuorovaikutusta voi tukea sairauden eri vaiheissa.

Lisää muistisairaan vuorovaikutusta tukevaa materiaalia on Papunetin Muistisairaus ja vuorovaikutus -teemasivulla.

Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin

Vuorotellen-oppaassa kerrotaan lapsen vuorovaikutuksen ja kielen kehityksestä syntymästä noin kahden ja puolen vuoden ikään saakka. Oppaassa on tietoa siitä, miten kommunikaatiotaitoja voi vahvistaa vuorovaikutustilanteissa. Oppaassa kerrotaan myös, miten lasta voi tukea silloin, kun kielen kehitys ei etene tavalliseen tapaan.

Kuvat kommunikoinnissa

Oppaassa kerrotaan, miten kuvia voidaan käyttää ilmaisun välineenä, ymmärtämisen tukena, arjen jäsentämisessä ja kommunikoinnin apuvälineenä.

Opas kommunikoinnin apuvälinepalveluihin

Oppaassa kerrotaan miten kommunikoinnin apuvälinepalveluita saa ja mitä laadukkaiden palveluiden tulisi sisältää. Sopivan kommunikointikeinon ja oikeiden apuvälineiden löytäminen edellyttää kommunikoinnin arviointia, johon kuuluvat muun muassa apuvälineen kokeilu, yksilöiminen, käytön ohjaus ja seuranta.

Opas tietokoneohjelmista kuntoutuksessa ja opetuksessa

Oppaassa kerrotaan, mitä mahdollisuuksia tietokoneohjelmien hyödyntäminen tuo kuntoutukseen, opiskeluun ja vapaa-aikaan. Lisäksi kerrotaan tekijöistä, jotka vaikuttavat ohjelmien valintaan. Oppaassa on tietoa myös siitä, miten harjoituksia ja tietokoneohjelmiin liittyviä oheismateriaaleja voidaan suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaan tai millaisia tietokoneen käyttötapoja voi valita, jos tavallisen hiiren tai näppäimistön käyttäminen ei ole mahdollista.

Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta

Oppaassa kerrotaan puhevammaisten tulkkauspalvelun sisällöstä, hakemisesta ja käyttämisestä.

Passi yhteiseen kieleen

Oppaassa kerrotaan muun muassa yksilöllisen kommunikointipassin suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttämisestä.

Toimimalla osallisuuteen

Oppaan tarkoituksena on auttaa lähihenkilöitä aktivoimaan vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta. Opas sisältää tietoa kehitysvammaisuuden vaikutuksesta kykyyn ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Oppaassa kerrotaan myös osallisuuden ja aistikokemuksien merkityksestä sekä esitellään aisteja aktivoivia materiaaleja. Oppaan ideoita voidaan hyödyntää päivittäisessä toiminnassa.

Lisätietoa

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki
puh. 09 3480 9370
tikoteekki[at]kvl[dot]fi

Muita hyödyllisiä oppaita

ALSia sairastavan kommunikointi (ALS ja elämä -hanke, Uudenmaan Lihastautiyhdistys)

Tietosuojaseloste