Palvelut ja tukitoimet

Käsi ja kynä, valmiina kirjoittamaan edessä olevalle paperille.

Puhe- ja kommunikaatiovaikeus voi rajoittaa merkittävästi itsenäisyyttä sekä sosiaalista kanssakäymistä ja osallistumista yhteiskunnalliseen elämään.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimi sekä Kansaneläkelaitos tarjoavat puhevammaisille palveluja. Niistä osa on lakisääteisiä ja osa harkinnanvaraisia.

Palvelujen tarkoitus on varmistaa puhevammaisen henkilön osallistumismahdollisuudet ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Osa palveluista on suunnattu myös puhevammaisen läheisille.

Puhevammaiselle henkilölle suunnattuja palveluja ja tukitoimia ovat

Lähi-ihmisille suunnattuja palveluja ovat

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kartoitetaan palveluohjauksessa. Kartoituksen perusteella laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Lisätietoa palveluohjauksesta ja palvelusuunnitelmasta.

Tietosuojaseloste